Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Reiseutgifter i forbindelse med praksisstudier

Gjelder for studenter ved sykepleierutdanningen og vernepleierutdanningen (heltid)

Hovedrammer for reisest√łtteordningen

 • I utgangspunktet dekkes reiseutgifter etter billigste reisem√•te med offentlig transport (m√•nedskort, eventuelt klippekort).
 • N√•r det ikke er mulig √• bruke offentlige transportmidler, kan studenter f√• tillatelse til √• bruke egen bil. Bruk av egen bil krever s√¶rskilt forh√•ndsgodkjenning n√•r det faller dyrere enn bruk av offentlig transporttilbud.  Slik godkjenning skal s√łkes p√• eget skjema.  Ved bruk av egen bil er taksten kr. 1,75/km. I tillegg godtgj√łres hver passasjer med et tillegg  p√• kr 1,-/km.
 • Administrasjonen avgj√łr om utgifter refunderes p√• grunnlag av satsene for offentlig transport eller for bruk av egen bil. 

 

Egenandel

 • Studenter m√• dekke en egenandel p√• kr. 50,- pr. reisedag. H√łgskolen dekker det bel√łp som overstiger egenandelen opp til en maksimal daglig reiseutgift p√• kr 200. Maks bel√łp for refusjon er s√•ledes kr 150/dag.
 • Det regnes kun √©n egenandel pr. bil uansett hvor mange studenter som reiser i samme bil.  

 

Hvilke reiser gis det st√łtte til?

 • Reisen til praksisstedet beregnes enten fra h√łgskolens lokaler, eller fra studentens bosted.  Det alternativet som gir lavest reiseutgifter legges til grunn.
 • N√•r studenter innkalles til temadager/veiledning under praksisstudiene, og dette f√łrer til ekstra reiseutgifter for studenten,  dekkes reiseutgiftene fra praksissted til h√łgskolen.  Vanlige egenandelsbestemmelser gjelder.
 • Dersom h√łgskolen organiserer praksisstudiene slik at leie av ekstra hybel/bosted ikke er mulig, kan reiseutgifter dekkes ut over maksimalsatsen p√• kr 150/dag.  Administrasjonen avgj√łr n√•r st√łtte kan innvilges etter denne bestemmelsen.

 

Dokumentasjon for reiseutgifter

 • Reiseutgifter m√• dokumenteres (billetter/kvitteringer legges ved).
 • Reiseregninger skal f√łres p√• Statens reiseregningsskjema.  I tillegg skal hver enkelt reise spesifiseres p√• eget skjema.
 • Reiseregninger leveres inn til administrasjonen senest 1. mnd. etter avsluttet praksisperiode.  Regninger som leveres inn etter tidsfristen blir ikke refundert.

 

Reiseutgifter dekkes ikke

 • N√•r studenter p√• eget initiativ f√•r godkjent praksissted utenfor de praksissteder som h√łgskolen tilbyr.  Dette gjelder b√•de reiseutgiftene mellom h√łgskolen og praksisstedet og daglige reiser mellom bosted og praksissted.
 • N√•r studiegruppe Kristiansund skal gjennomf√łre dager/blokker av teoristudier eller annen undervisning i samlet kull i Molde.
 • Ved reiser i praksisstudiene i hjemmesykepleie der studenter bes√łker bruker/klient/pasient. Slike reiseutgifter skal dekkes av kommunen.
 • N√•r reiseutgifter dekkes av andre instanser (NAV, arbeidsgiver eller andre).se egenerkl√¶ring

 

Ekstra boutgifter

 • H√łgskolen kan dekke boutgifter p√• praksisstedet dersom studenter m√• leie hybel/bosted, og samtidig betaler husleie for bolig p√• studiestedet.
 • Leievilk√•rene skal godkjennes av h√łgskolen p√• forh√•nd og h√łgskolen betaler leie direkte til utleier.   
 • Studentens egenandel er kr 200/uke, egenandelen vil bli fakturert studentene i ettertid.  
 • N√•r praksisstudiene gjennomf√łres p√• eget hjemsted og studenter bor i foreldrehjemmet, eller hos n√¶re slektninger, dekkes ikke slik ekstra husleie.
 • studenter som f√•r dekket ekstra boutgifter f√•r dekket √©n reise tur/retur fra studieadresse/-bosted til praksisstedet i praksisperioden.

 

Dokumentasjon for boutgifter

 • Boutgiftene p√• studiestedet m√• dokumenteres med kopi av kvittering for betalt husleie, eventuelt med en dokumentasjon p√• at studenten har selveeierbolig