Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Ansvarsforhold ved skikkethetsvurdering

1. Formål

Beskrive rutiner og interne ansvarsforhold som sikrer at studenter, ansatte, praksisveiledere og andre som har kontakt med studentene f√•r n√łdvendig informasjon og oppl√¶ring til √• ivareta kravene om skikkethetsvurdering.

2. Informasjon til studenter

Opptaksteamet  har ansvar for √• gi informasjon i opptaksbrevet om at forskrift om skikkethetsvurdering gjelder ved sykepleier- og vernepleierutdanningen.

Studielederne har ansvar for at studentene senest 4 uker etter studiestart f√•r en utfyllede informasjon om innholdet i forskriften og h√łgskolens interne regler for h√•ndtering av skikkethetsvurderingen.

Studielederne har ansvar for at fagplanene, års- og temaplaner mv. inneholder relevant og oppdatert informasjon om ordningen med skikkethetsvurdering.

Avdelingsadministrasjonen har ansvar for at departementets rundskriv F-14-06, forskriften og h√łgskolens interne regler for praktisering av forskriften presenteres i KVASE.

Fagl√¶rerne har ansvar for √• s√łrge for at temaet "skikkethet i yrkesut√łvelsen" blir tema i undervisningen og blir diskutert med studentene.

Studentene har et selvstendig ansvar for √• s√łke informasjon om ordningen og gj√łre seg kjent med de regler og retningslinjer som gjelder.

3. Informasjon og opplæring til faglærerne

Institusjonsansvarlig har ansvar for at fagl√¶rerne f√•r tilstrekkelig informasjon om ordningen og grunnlaget for skikkethetsvurderingen.  Videre at fagpersonalet f√•r n√łdvendig oppl√¶ring i √• praktisere l√łpende skikkethetsvurdering i samsvar med de retningslinjer og rutiner som gjelder og at de er kjent med plikten til √• levere tvilsmelding ved alvorlig bekymring.

4. Informasjon og opplæring til praksisstedene og praksisveilederne

Institusjonsansvarlig har ansvar for å utarbeide et informasjons- og opplæringsprogram rettet mot praksisstedene og praksisstedenes veiledere og å iverksette dette.

Studielederne har ansvar for √• p√•se at praksisstedene og praksisveilederne f√•r relevant informasjon og oppl√¶ring om h√łgskolens opplegg for skikkethetsvurderingen.

Fagl√¶rerne/h√łgskolens praksisveiledere har ansvar for at skikkethet og skikkethetsvurdering er tema p√• det f√łrste m√łtet med praksissted/student og for √• f√• avtalt en gjennomf√łring av praksisstudiene som sikrer at h√łgskolens retningslinjer for skikkethetsvurdering blir fulgt i praksisperioden.

Dersom faglæreren vurderer at praksisstedet trenger ytterligere informasjon og opplæring skal dette straks rapporteres til studieleder og institusjonsansvarlig.

 

Hva menes med skikkethet?

Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som sykepleier eller vernepleier.

 

Hvem anses ikke for å være skikket?

En student som utgj√łr en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.

Et menneske kan være uegnet til å bli skikket for et yrke (jf. Helsepersonelloven 1999 § 48 Autorisasjon). Studenter som anses uegnet for yrket handler uansvarlig når de

  • Ikke tar profesjonelt ansvar
  • Ikke er villig til √• f√• eller p√•ta seg et profesjonelt ansvar
  • Ikke forst√•r at de har et profesjonelt ansvar

 

Hvorfor skikkethetsvurdering?

Hensynet til barns, elevers, pasienters, klienters og brukers liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet og for √• sikre at bare den studenten som oppfyller kravene f√•r vitnem√•l og kan s√łke om √• bli autorisert sykepleier eller vernepleier.