Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering

H√łgskolestyret har (i samsvar med ¬ß¬ß 6 og 7 i forskriften) oppnevnt institusjonsansvarlig som har ansvar for √• behandle tvilsmeldinger f√łr behandling i skikkethetsnemnda og for informasjon og oppl√¶ring i skikkethetsvurdering.

Institusjonsansvarlig skal:

  • behandle begrunnede tvilsmeldinger som kommer fra fagl√¶rere, praksisveiledere administrativt personale, studenter eller andre som har v√¶rt i kontakt med studenten i samsvar med retningslinjene i forskriften ¬ß¬ß 7,8 og 9 og i rundskriv F-14-06.
  • planlegge og gi en fortl√łpende og strukturert informasjon om skikkethetsvurderingen overfor studenter, h√łgskolens personale, praksisstedene, praksisveilederne, og eventuelt andre som kommer i kontakt med studenten.
  • s√łrge for at det blir gitt n√łdvendig og relevant oppl√¶ring til de aktuelle personellgruppene slik at disse blir i stand til √• ta ansvar for den l√łpende skikkethetsvurderingen og blir kjent med plikten til √• levere tvilsmelding

Institusjonsansvarlig har ansvaret for å behandle tvilsmeldinger. Tvilsmeldinger som åpenbart er ugrunnet, skal ikke behandles.

N√•r det foreligger begrunnet tvil om en student er skikket, skal studenten varsles skriftlig om dette.  Institusjonsansvarlig skal innkalle studenten til vurderingssamtale, og s√łrge for at studenten gis anledning til √• presentere sitt syn p√• saken. Studenten har rett til √• ta med seg en talsperson til vurderingssamtalen.

Det skal utarbeides skriftlig referat fra vurderingssamtalen. Referatet skal inneholde en beskrivelse av saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppf√łlging og veiledning av studenten. Referatet underskrives av begge parter.

Studenten skal normalt f√• et tilbud om utvidet oppf√łlging og veiledning. Unntaksvis, og kun i saker der utvidet oppf√łlging √•penbart ikke er egnet til √• gj√łre studenten skikket, kan dette tilbudet unnlates.

Dersom utvidet oppf√łlging og veiledning ikke medf√łrer n√łdvendig endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme sak for skikkethetsnemnda.  Institusjonsansvarlig skal utrede saken, men skal ikke komme med en innstilling til nemnda.

Institusjonsansvarlig har ansvar for at fagl√¶rerne f√•r tilstrekkelig informasjon om ordningen og grunnlaget for skikkethetsvurderingen.  Videre at fagpersonalet f√•r n√łdvendig oppl√¶ring i √• praktisere l√łpende skikkethetsvurdering i samsvar med de retningslinjer og rutiner som gjelder og at de er kjent med plikten til √• levere tvilsmelding ved alvorlig bekymring.

Institusjonsansvarlig har ansvar for å utarbeide et informasjons- og opplæringsprogram rettet mot praksisstedene og praksisstedenes veiledere og å iverksette dette.

Institusjonsansvarlig pr. dato 20.09.06 er:

Elisabeth Finn√ły Amdam
Tlf. 71 21 40 31
E-post: elisabeth.f.amdam@himolde.no

Stedfortreder

Tore Berg

telf. 71 21 40 41

Epost: tore.berg@himolde.no