Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Hjelpemidler til eksamen - kategorier

Hjelpemidler ved eksamen inndeles i følgende kategorier:

G: Utgått - høsten 2012  (se merknader nederst)

A: Alle trykte og skrevne hjelpemidler (ikke elektroniske)

I: Ingen hjelpemidler

E: Egen liste

KT: Alle typer kalkulatorer. Minnet skal være tomt. Ingen ekstra program-pakker skal være innlagt med mindre dette er spesifikt tillatt. Kalkulatoren skal være batteridrevet og ikke være tilkoblet andre maskiner. Stikkprøver blir tatt under eksamen.

KD: Alle typer kalkulatorer. Minnet kan inneholde data.

Kategori KT og KD kommer altså eventuelt i tillegg til A eller E bare når dette er eksplisitt anført

Ordbøker

Ordbøker morsmål/norsk/engelsk i papirformat er tillatt som hjelpemiddel ved alle kategoriene som er nevnt ovenfor (A, I, E, KD og KT), selv om dette ikke står spesifikt på oppgaven

NB! Unntak:

  • Ordbøker tillates ikke ved språkeksamener, med mindre dette står spesifikt angitt på oppgaven.
  • Fagspesifikke ordbøker (f.eks. medisinske/økonomiske) er kun tillatt når dette står angitt på oppgaven.

Merknader til G (tidligere generelle hjelpemidler)

I den grad det er aktuelt med rentetabeller, matematiske tabeller eller Norges lover, skal dette være angitt spesifikt under kategori E (egen liste)

Revidert mars 2012

 
Våre partnere: