Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Begrunnelse og klage på karakterfastsetting

Rutine ved begrunnelse for karakterfastsettingen

Krav om begrunnelse må fremsettes innen èn uke fra karakteren ble kunngjort.

Begrunnelsen gis av emneansvarlig/intern sensor som også bestemmer om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig, men dersom studenten ønsker å være anonym skal begrunnelsen gis skriftlig.

Krav om begrunnelse kan tas opp med emneansvarlig direkte eller sendes skriftlig til:

Høgskolen i Molde. Postboks 2110, 6402 Molde, eller på e-post til post@hiMolde.no

Ved skriftlig krav om begrunnelse må du oppgi: Emnekode og emnenavn, navn på emneansvarlig, ditt kandidatnummer, telefonnummer og epostadresse.

Rutine ved klage på karakterfastsettingen

Studenten kan klage skriftlig på karakterfastsettingen innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort, eller etter at begrunnelse fra faglærer/intern sensor er gitt.

Klage på karakterfastsetting skal fremmes på høgskolens klageskjema.

Studenter som klager på karakterfastsettelse etter at vitnemål er sendt ut, må returnere originalt vitnemål med alle vedlegg før klagen kan behandles. 

Skjema

Når høgskolen mottar klage på karakterfastsettelsen, får du tilsendt en orientering om saksgangen.

Det oppnevnes en klagekommisjon med to nye sensorer, derav minst en ekstern.

Når klagefristen for den aktuelle eksamen går ut, oversendes saken til ny kommisjon med følgende vedlegg/lenke:

Klagekommisjonen har en frist på tre uker for å avlegge ny sensur. Dersom det ved ny sensur er et karakteravvik på to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal alle involverte sensorer i felleskap komme fram til endelig karakter. Når endelig karakter er fastsatt får du skriftlig melding om vedtaket. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 

Studier med autorisasjon (sykepleie og vernepleie): dersom resultatet av klagen blir stryk, vil høgskolen varsle Helsedirektoratet om å trekke autorisasjonen. 

Huskeliste for studenter som vurderer å klage på karakterfastsettelsen

Vi anbefaler alle studenter som vurderer å klage på karakterfastsettelsen om å kontakte emneansvarlig og be om begrunnelse. Husk å oppgi kandidatnummer. Emneansvarlig kan gi begrunnelsen muntlig eller skriftlig. Dersom studenten ønsker å være anonym skal begrunnelsen gis skriftlig.

Klagen skal sendes eller leveres til: Høgskolen i Molde. Postboks 2110, 6402 Molde, eller på e-post til post@hiMolde.no.

 
Våre partnere: