Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Eksamensplan

Eksamensplan utarbeides for alle studier

Eksamensplanen skal inneholde:

¬∑         Fagkode og navn

¬∑         Vurderingsform

¬∑         Vekting

¬∑         Dato for eksamen.

Eksamensplanen for kommende semester lages med utgangspunkt i studiehåndboka. Eksamensplanen oversendes til Studiekontoret senest;

- for h√łstsemesteret 8 uker f√łr semesterstart
- for v√•rsemesteret 4 uker f√łr semesterstart.

Godkjent eksamensplan (for alle fag og studier) danner grunnlag for utarbeidelse av oversikt over fag, fagansvarlig, eksamens-tidspunkt etc.

Denne oversikten er tilgjengelig p√• h√łgskolens hjemmeside ved semesterstart.

 

Avviksbehandling:            

Studenter og ansatte med spesielle behov (se lenke).

√ėnske om endringer av fastsatt eksamensplan skal godkjennes av avdelingsadministrasjonen, koordineres av studieadministrasjon.

St√łttefunksjoner:              

IT; Sats Novascheem timeplanleggingsprogram