Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Eksamensplan

Eksamensplan utarbeides for alle studier

Eksamensplanen skal inneholde:

·         Fagkode og navn

·         Vurderingsform

·         Vekting

·         Dato for eksamen.

Eksamensplanen for kommende semester lages med utgangspunkt i studiehåndboka. Eksamensplanen oversendes til Studiekontoret senest;

- for høstsemesteret 8 uker før semesterstart
- for vårsemesteret 4 uker før semesterstart.

Godkjent eksamensplan (for alle fag og studier) danner grunnlag for utarbeidelse av oversikt over fag, fagansvarlig, eksamens-tidspunkt etc.

Denne oversikten er tilgjengelig på høgskolens hjemmeside ved semesterstart.

 

Avviksbehandling:            

Studenter og ansatte med spesielle behov (se lenke).

Ønske om endringer av fastsatt eksamensplan skal godkjennes av avdelingsadministrasjonen, koordineres av studieadministrasjon.

Støttefunksjoner:              

IT; Sats Novascheem timeplanleggingsprogram

 

 

 


 
Våre partnere: