Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Semesterplanlegging -sjekkliste

Avgrensninger:

Må utarbeides for alle studier

Beskrivelse:

Lag time- & rom plan for alle fag og studier for det kommende semester med utgangspunkt i studiehåndboka.

Time- og rom planen skal oversendes Studiekontoret senest;

  • for høstsemesteret 8 uker før semesterstart
  • for vårsemesteret 4 uker før semesterstart.

Godkjent time- og rom plan (for alle fag og studier) danner grunnlag for utarbeidelse av oversikt over fag, fagansvarlig, undervisningstidspunkt, rom etc.

Denne oversikten skal være tilgjengelig på høgskolens hjemmeside ved semesterstart.

Godkjent time- og rom plan danner grunnlagt for grupperoms planlegging

Avviksbehandling:

Studenter og ansatte med spesielle behov (se lenke).

Ønske om endringer av fastsatt undervisningsopplegg eller timeplan skal godkjennes av avdelingsadministrasjonen, koordineres av studieadministrasjonen

Støttefunksjoner:

IT; Time-Edit

 
Våre partnere: