Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Aktivitetsplan

Aktivitetsplan settes opp for hvert semester.

På grunnlag av direktørens fastsettelse av inndeling av studieåret skal det utarbeides aktivitetsplan.

Aktivitetsplan for:

  • høstsemesteret skal foreligge 15. april
  • vårsemesteret skal foreligge 15. oktober.

Aktivitetsplanen skal innholde opplysninger om:

  • Undervisningsperiode
  • Praksisperioder
  • Eksamensperioder
  • Eksamens- og selvstudieuker
  • Innleveringsfrist for masteroppgave

Aktivitetsplan settes opp av avdelingsadministrasjonen i samarbeid med studieledere.

Aktivitetsplan godkjennes av dekan, og skal kunngjøres på høgskolen hjemmesider.

Ønske om endring av fastsatt aktivitetsplan skal tas opp med dekan

 
Våre partnere: