Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Konflikthåndtering

Rutinen skal hjelpe oss til å handtere dei konfliktar som oppstår, slik at dei ikkje går så langt at dei gir uheldige negativ belastning på dei involverte. Rutinen skal også bidra til at konfliktar blir gripe fatt i og løyst på lågast mulig nivå i organisasjonen.

Konflikthandtering på arbeidsplassen er regulert av lovverk og av bindande avtaler mellom partane. Vår rutine skal sikre at vi i situasjonar med konflikt, følgjer opp relevante reglar og krav som er satt i lov og avtaleverk.

Retningslinjene finnes her: https://cp.compendia.no/hogskolen-i-moldemolde/personalhandbok-stat/144471

 

 
Våre partnere: