Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Pandemiplan

Bakgrunn

Kunnskapsdepartementet har bedt om etablering av pandemiplan for underliggende virksomheter i brev av 5. mai 2009. Hensikten er 1) å forebygge smittespredning og sykdom, samt 2) å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner. Pandemiplanen inngår i HiMoldes generelle beredskapsplan. Ressurskilder for øvrig er http://www.pandemi.no/, Nasjonal beredskap for pandemisk influensa og Kontinuitetsplanlegging – pandemisk influensa.

 

Plan

Ved en av følgende hendelser:

1) Varsel via kriseberedskapssystemet til direktør og/eller rektor

2) Unormalt høyt sykdomsfravÌr der ürsaken kan tilskrives en potensiell pandemi

3) Oppslag i medier om pandemisk utbrudd der risikoen for grenseflate til HiMolde er til stede

 

skal aktør pü høyest tilgjengelig funksjonsnivü (se aktørtabell under) utføre følgende:

1) Vurdere aktuelle forhĂĽndsregler og/eller tiltak

2) Innføre aktuelle forhündsregler og/eller tiltak

 

Tiltakene deles inn i to aksjonsnivĂĽ:

1) ForhĂĽndsregler (f eks testing, vasking og restriksjoner ift ulike aktiviteter, ev omfordeling av ressurser)

2) Stenging av (deler av) virksomheten

 

Tiltakene mü informeres om pü behørig müte og informasjonsleder rüdføres.

 

Evaluering av status gjøres ved:

1) Varsel om endret status og/eller

2) senest en uke etter forrige vurdering

 

Aktører

Risikogruppe

FunksjonsnivĂĽ

Funksjon/person

Telefon

E-post

Ansatte

1.

 

Høyskoledirektør Gerd Marit Langøy*

71214148 / 91571540

gerd.m.langoy@himolde.no

 

2.

Personal- og økonomi-direktør Kari Gagnat*

711195763 / 99531235

kari.gagnat@himolde.no

 

Studenter

1.

Rektor Hallgeir GammelsĂŚter*

71214201 / 91553738

hallgeir.gammelsater@himolde.no

 

2a.

Studiesjef Sissel A. Waagbø*

71214130 / 47417891

sissel.a.waagbo@himolde.no

 

2b.

Direktør (SFRN) Knut Silseth*

71214183 / 90768152

knut.silseth@himolde.no

 

 

* eventuelt den som fungerer for vedkommende.

 

Pandemiplanen oppdateres av personalrĂĽdgiver.