Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Kontorutstyr - tildeling av spesielt kontorutstyr

Kontorutstyr

Grunnleggende ordning

Trykkeriet, fortrinnsvis ved Geir J. Huse, foretar møblering av kontoret, mens IT-service installerer PC og telefon. Det kan tildeles spesielt kontorutstyr ut over standard med bakgrunn i bruks- eller helsemessige behov. Spesielt utstyr kan omfatte kontormøbler, datahjelpemidler og ergonomiutstyr mv.

For innkjøp med avklart økonomi foretas innkjøp av respektive som nevnt over. Innkjøp som det i utgangspunktet ikke er budsjettmessig dekning for, må avklares med ØP-kontoret.

Avvik og dokumentasjon

Arbeidstakere med spesielle behov retter forespørslene til Huse (for møbler) og IT-senteret (for PC og telefon).

For heve-/senkebord, må behovet dokumenteres med begrunnet søknad som sendes til Trykkeriet.

En tilstand kan endre seg over tid. Hvis den ansatte for eksempel flytter kontor og det ikke er mulig å få innplassert det «gamle» utstyret på nytt kontor, så er det ikke automatikk i at nytt utstyr kjøpes.

 
Våre partnere: