Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Kontorutstyr - tildeling av spesielt kontorutstyr

Kontorutstyr

Grunnleggende ordning

Trykkeriet, fortrinnsvis ved Geir J. Huse, foretar m√łblering av kontoret, mens IT-service installerer PC og telefon. Det kan tildeles spesielt kontorutstyr ut over standard med bakgrunn i bruks- eller helsemessige behov. Spesielt utstyr kan omfatte kontorm√łbler, datahjelpemidler og ergonomiutstyr mv.

For innkj√łp med avklart √łkonomi foretas innkj√łp av respektive som nevnt over. Innkj√łp som det i utgangspunktet ikke er budsjettmessig dekning for, m√• avklares med √ėP-kontoret.

Avvik og dokumentasjon

Arbeidstakere med spesielle behov retter foresp√łrslene til Huse (for m√łbler) og IT-senteret (for PC og telefon).

For heve-/senkebord, m√• behovet dokumenteres med begrunnet s√łknad som sendes til Trykkeriet.

En tilstand kan endre seg over tid. Hvis den ansatte for eksempel flytter kontor og det ikke er mulig √• f√• innplassert det ¬ęgamle¬Ľ utstyret p√• nytt kontor, s√• er det ikke automatikk i at nytt utstyr kj√łpes.