Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Pensjon

 

Alle arbeidstakere med arbeidstid på 14 timer eller mer per uke blir trukket to prosent av lønnen som innskudd i Statens Pensjonskasse (SPK). For arbeidstakere med flere mindre arbeidsforhold kan spesielle regler gjelde.

 

Nyttige informasjonskilder:

Pensjonskalkulator (NAV og SPK)

Din side hos SPK (se om dine inntektsgrunnlag er registrert)

Alderspensjon i folketrygden og SPK

Pensjonsreformen – hva vil den si for deg?

 

Pensjonsinnskuddet gir rettigheter ut over selve pensjonsretten, f eks:

Boliglån

 

For mer informasjon, gå inn på https://www.spk.no/

 
Våre partnere: