Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Kvalitetssikring av aktive tilganger i FS

 A. Nye brukere – tilgang og rolle

 Studiekontoret sørger for at nye FS-brukere tildeles brukernavn, passord og rolle.

1. Initialer: NĂŚrmeste leder sender e-post til Studiekontoret om nye brukere som skal har tilgang til FS. Studiekontoret tildeler bruker samme brukernavn ssom ved innlogging til PC.

 

2. Passord: Studiekontoret tildeler et midlertidig passord som nye brukere må endre ved første pålogging for at FS kan tas i bruk. Bruker får automatisk melding om passordendring fra FS ved at Studiekontoret markerer for ”Krev passordendring ved neste pålogging” i FS-System.

3. Rolle: Studiekontoret tildeler rolle pĂĽ grunnlag av e-post fra nĂŚrmeste leder, som skal godkjennes av studiesjef.  Dersom ikke noe er oppgitt, tildeles en rolle med kun leserettigheter.

Studiekontoret informerer FS-bruker, samt sørger for nødvendig opplÌring (FS-grunnkurs)

 

B. Endring i rollen

NÌrmeste leder gir melding om endringer i rollen. Dette kan gjelde utvidelse av rollen eller begrensninger i den. Normalt foregür dette ved at aktuelle FS-bruker avklarer dette med nÌrmeste leder som sender e-post til Studiekontoret. Behov for økte tilganger skal godkjennes av studiesjef.

Studiekontoret informerer FS-bruker.

 

C. Ikke aktive brukere – låsing/sletting av tilgang
1. NĂŚrmeste leder sender e-post til Studiekontoret  om brukere som skal deaktiveres/slettes.   

 

Tilgang lüses av automatisk av FS dersom bruker ikke har endret passordet etter 15 kalenderdager etter at FS først anmodet om skifte av passord.

FS sperres automatisk for tilgang dersom pülogging feiler 3 ganger püfølgende.

 

 

D) Oppfølging
Studiekontoret sender hvert halvĂĽr oversikt over aktive saksbehandlere (med roller ) til aktuelle ledere for gjennomgang. Alle aktive roller blir gjennomgĂĽtt. Personer som har sluttet blir slettet.

 

Se FS-system for oversikt over ulike generelle roller