Kvalitetssystem

Vedlikehold av AV-utstyr og kopimaskiner

AV-utstyr

AV-utstyr som ikke fungerer blir reparert så snart som mulig etter en feil oppdages, enten av teknikere på HiM eller teknikere fra eksterne firma.

Kontroll av utstyret blir som regel foretatt hvert halvår. Overheadprosjektorer blir sjekket hver måned. Ekstra pære til dataprojektor finnes på Trykkeriet.

Kopimaskiner

HiM har avtaler med de ulike leverandørene på vedlikehold og service av kopimaskinene. Generelt sett er reparatører på plass samme- eller påfølgende dag.

Kopiavtaler innbefatter også forbruk av fargetoner. Påfylling av toner og stifter gjøres av ansatte tilknyttet Trykkeriet.