Kvalitetssystem

Trykk- og kopiarbeid

Trykkeriet ved HiM er i utgangspunktet en service for faglige- og administrativt ansatte. Kopiering for studenter omfatter i hovedsak kun oppgaveinnleveringer.

ARTIKKELSAMLINGER

Artikkelsamlinger trykkes av Trykkeriet, og leveres til Biblioteket for salg. Fag/kursansvarlig er ansvarlig for innhold, bl.a. at Kopinor avtalen ikke overskrides.

Artikkelsamlingene trykkes vanligvis dobbeltsidig, både av hensyn til papirforbruk og innbinding. Det er en fordel at samlingene ikke overskrider 250-300 sider, dette på grunn av kapasiteten på stiftemaskinen. Større samlinger bør derfor deles opp i flere bind.

Det brukes forskjellige farger til samlingenes forsider, som viser hvilken faggruppe de benyttes av:

 • Rødt: Helse- og sosialfag
 • Blått: Statsvitenskap og Jusfag
 • Grønt: Logistikk og Økonomi 

Andre farger kan benyttes hvis det ønskes, forutsatt at Trykkeriet har nok av denne farge på lager.

Det er en fordel å levere samlingene i god tid før de skal tas i bruk, så ta gjerne kontakt med Trykkeriet på forhånd. Trykkeriet lager forsider, og hjelper også til med nedkopiering av artiklene hvis det er nødvendig.

KOMPENDIER

Kompendier er egenprodusert undervisningsmateriale. Disse trykkes av Trykkeriet, og leveres til Odin for salg. Det brukes vanligvis gul forside på disse, men andre farger kan brukes. Forsidene lages av Trykkeriet.

STYRESAKER

Styresaker sendes til Sekretariatet før de trykkes. Ordinære styresaker får lys blå forside, og konfidensielle får rosa farge på forsiden.

OPPGAVER

Studenter som har oppgaver til innlevering kan få disse kopiert og innbundet på Trykkeriet. Antallet vil variere ved enkelte fag og studier, men vanligvis er det:

 • 3 kopier på prosjekt,
 • 4 kopier på hoved/bachelor og
 • 5 kopier på mastergradsstudiet.

Egen kopi og andre tilleggskopier må studentene betale for. Se prisliste nedenfor.

Oppgaver kan leveres til trykking i papirformat, på minnepinne (USB-penn) eller sendes som vedlegg på email til trykkeriet@himolde.no

Studentene skal lage forsiden selv, og denne skal ha:

 • tittel på norsk og engelsk
 • studentnummer( kan variere, ta kontakt med veileder)  
 • studium og skole (logo ligger på O: området)

I tillegg må det fylles ut registreringsskjema og side 2 (følgebrev til Biblioteket). Disse fås på Trykkeriet.

Innbindingen som tilbys er:

 • stifting eller limrygg med plast forside og papp bakside
 • plastomslag med stålskinne

To eksemplarer av oppgaven leveres til Biblioteket, og disse skal ha plastomslag.

Priser på kopiering for studenter og eksterne

Sort/hvitt kopiering:

Bekreftet kopi: kr. 1,-

A4: kr. 0,50

A3: kr. 1,-

Fargekopiering:

A4: kr. 1,50

A3: kr. 3,-

Plakater m/plotter:

A1: kr. 70,- utgangspkt for andre størrelser

Laminering:

A4: kr. 2,-

A3: kr. 4,-

Innbinding:

Perm med stålskinne: kr. 15,-

Liminnbinding kr. 5,-