Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Trykk- og kopiarbeid

Trykkeriet ved HiM er i utgangspunktet en service for faglige- og administrativt ansatte. Kopiering for studenter omfatter i hovedsak kun oppgaveinnleveringer.

ARTIKKELSAMLINGER

Artikkelsamlinger trykkes av Trykkeriet, og leveres til Biblioteket for salg. Fag/kursansvarlig er ansvarlig for innhold, bl.a. at Kopinor avtalen ikke overskrides.

Artikkelsamlingene trykkes vanligvis dobbeltsidig, bÄde av hensyn til papirforbruk og innbinding. Det er en fordel at samlingene ikke overskrider 250-300 sider, dette pÄ grunn av kapasiteten pÄ stiftemaskinen. StÞrre samlinger bÞr derfor deles opp i flere bind.

Det brukes forskjellige farger til samlingenes forsider, som viser hvilken faggruppe de benyttes av:

 • RĂždt: Helse- og sosialfag
 • BlĂ„tt: Statsvitenskap og Jusfag
 • GrĂžnt: Logistikk og Økonomi 

Andre farger kan benyttes hvis det Þnskes, forutsatt at Trykkeriet har nok av denne farge pÄ lager.

Det er en fordel Ä levere samlingene i god tid fÞr de skal tas i bruk, sÄ ta gjerne kontakt med Trykkeriet pÄ forhÄnd. Trykkeriet lager forsider, og hjelper ogsÄ til med nedkopiering av artiklene hvis det er nÞdvendig.

KOMPENDIER

Kompendier er egenprodusert undervisningsmateriale. Disse trykkes av Trykkeriet, og leveres til Odin for salg. Det brukes vanligvis gul forside pÄ disse, men andre farger kan brukes. Forsidene lages av Trykkeriet.

STYRESAKER

Styresaker sendes til Sekretariatet fÞr de trykkes. OrdinÊre styresaker fÄr lys blÄ forside, og konfidensielle fÄr rosa farge pÄ forsiden.

OPPGAVER

Studenter som har oppgaver til innlevering kan fÄ disse kopiert og innbundet pÄ Trykkeriet. Antallet vil variere ved enkelte fag og studier, men vanligvis er det:

 • 3 kopier pĂ„ prosjekt,
 • 4 kopier pĂ„ hoved/bachelor og
 • 5 kopier pĂ„ mastergradsstudiet.

Egen kopi og andre tilleggskopier mÄ studentene betale for. Se prisliste nedenfor.

Oppgaver kan leveres til trykking i papirformat, pÄ minnepinne (USB-penn) eller sendes som vedlegg pÄ email til trykkeriet@himolde.no

Studentene skal lage forsiden selv, og denne skal ha:

 • tittel pĂ„ norsk og engelsk
 • studentnummer( kan variere, ta kontakt med veileder)  
 • studium og skole (logo ligger pĂ„ O: omrĂ„det)

I tillegg mÄ det fylles ut registreringsskjema og side 2 (fÞlgebrev til Biblioteket). Disse fÄs pÄ Trykkeriet.

Innbindingen som tilbys er:

 • stifting eller limrygg med plast forside og papp bakside
 • plastomslag med stĂ„lskinne

To eksemplarer av oppgaven leveres til Biblioteket, og disse skal ha plastomslag.

Priser pÄ kopiering for studenter og eksterne

Sort/hvitt kopiering:

Bekreftet kopi: kr. 1,-

A4: kr. 0,50

A3: kr. 1,-

Fargekopiering:

A4: kr. 1,50

A3: kr. 3,-

Plakater m/plotter:

A1: kr. 70,- utgangspkt for andre stĂžrrelser

Laminering:

A4: kr. 2,-

A3: kr. 4,-

Innbinding:

Perm med stÄlskinne: kr. 15,-

Liminnbinding kr. 5,-