Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Lisensadministrasjon

Gjennom ulike lisensavtaler via UNINETT og UFD, for eksempel Microsoft og Adobe, har IT-senteret tilgang til verktøy for lisensadministrasjon av produkter fra disse leverandørene. Disse avtalene revideres årlig og nye lisenser anskaffes i tråd med det faktiske behovet høgskolen har.

Alle lisenser hvor forhandler eller produsent ikke har verktøy for lisensadministrasjon registreres all lisensinformasjon elektronisk i en egen database på IT-senteret. Avrop gjøres mot databasen for å unngå brudd på lisensreglene.

Flere produkter lisensieres opp mot en bestemt datamaskin. Her er det utarbeidet prosedyrer for hvordan lisenser kan flyttes mellom datamaskiner ved behov.

Lisensieringsservere benyttes for en del programvare. Dette gjør at reglene for samtidig bruk ikke kan overstige det antall lisenser høgskolen har.

I den grad det er behov for nye eller endring i antall lisenser for programvare brukt i forsking/undervisning legges dette frem for avdelingene for å få en vurdering av behovet. Avdelingen kan foreta en prioritering av hva som bør anskaffes av lisenser.

 
Våre partnere: