Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Vedlikehold av brukerkontoer

Vedlikehold av brukerkontoer for studenter

PĂĽ lik linje med de fleste andre UH-institusjoner benytter ogsĂĽ HiM seg av en sĂĽkalt FEIDE-løsning[1] ved generering av brukerkontoer for studenter. 

Dette betyr i praksis at vedlikehold av brukerkontoene styres fullt og helt av det studieadministrative systemet (FS). Dette systemet er autoritativ kilde for studentopplysninger.

Ny brukerkonto opprettes automatisk og senest en dag etter at vedkommende student er registrert som aktiv i det studieadministrative systemet. Det blir ogsĂĽ automatisk opprettet e-postkontoer og studentene plasseres i sine respektive e-postlister avhengig av hvilken studieretning de er aktive pĂĽ.

Samtidig overføres nødvendige opplysninger automatisk til andre elektroniske støttesystem som e-lÌringssystem (Fronter) og studentweb (Arena).

Autentiseringen foregĂĽr, uavhengig av system, mot en og samme brukerdatabase.  PĂĽ sikt vil autentiseringen foregĂĽ via en felles nasjonal innloggingstjeneste (Moria[2]) etablert av Uninett.

Nür en student endrer status i det studieadministrative systemet vil dette gjenspeiles i de øvrige systemene nevnt over. Settes en student som inaktiv vil studenten ikke fü adgang til nettet og de elektroniske tjenestene ved HiM. Etter et gitt antall dager vil studentens brukerkonto bli slettet.

Vedlikehold av brukerkontoer for ansatte

I dag vedlikeholdes brukerkontoer for ansatte manuelt etter hvert som vi fĂĽr beskjed fra arbeidsgiver om nyansatte eller ved endring i ansattes arbeidsforhold.

I forbindelse med innføring av nytt lønn- og personalsystem (SAP) vil IT-senteret innføre en Feide-løsning for vedlikehold av brukerkontoer for ansatte (Q1 2008). Denne løsningen vil fungere etter samme prisnipp som Feide-løsningen for studenter, men med lønn- og personalsystemet (SAP HR) som autoritativt system.

Vedlikehold av brukerkontoer for andre brukergrupper

I dag foregür dette pü tilbakemeldinger fra nÌrmeste leder hvis avdeling brukeren skal tilhøre. Nür Feide-løsningen for ansatte er pü plass vil vi fü et felles brukergrensesnitt via en portal for oppretting av andre brukere (gjester, hospitanter,..). Portalen brukes for ü slette/stenge brukerkontoer. Fra portalen kan vi styre tilgangsrettigheter i grupper og om brukeren skal ha e-post eller ei. Det er i ettertid mulig ü koble slike brukere mot informasjon fra SAP HR.

[1] http://www.feide.no/

[2] http://docs.feide.no/fs-0002-2.0-no.html