Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Vedlikehold av brukerkontoer

Vedlikehold av brukerkontoer for studenter

På lik linje med de fleste andre UH-institusjoner benytter også HiM seg av en såkalt FEIDE-løsning[1] ved generering av brukerkontoer for studenter. 

Dette betyr i praksis at vedlikehold av brukerkontoene styres fullt og helt av det studieadministrative systemet (FS). Dette systemet er autoritativ kilde for studentopplysninger.

Ny brukerkonto opprettes automatisk og senest en dag etter at vedkommende student er registrert som aktiv i det studieadministrative systemet. Det blir også automatisk opprettet e-postkontoer og studentene plasseres i sine respektive e-postlister avhengig av hvilken studieretning de er aktive på.

Samtidig overføres nødvendige opplysninger automatisk til andre elektroniske støttesystem som e-læringssystem (Fronter) og studentweb (Arena).

Autentiseringen foregår, uavhengig av system, mot en og samme brukerdatabase.  På sikt vil autentiseringen foregå via en felles nasjonal innloggingstjeneste (Moria[2]) etablert av Uninett.

Når en student endrer status i det studieadministrative systemet vil dette gjenspeiles i de øvrige systemene nevnt over. Settes en student som inaktiv vil studenten ikke få adgang til nettet og de elektroniske tjenestene ved HiM. Etter et gitt antall dager vil studentens brukerkonto bli slettet.

Vedlikehold av brukerkontoer for ansatte

I dag vedlikeholdes brukerkontoer for ansatte manuelt etter hvert som vi får beskjed fra arbeidsgiver om nyansatte eller ved endring i ansattes arbeidsforhold.

I forbindelse med innføring av nytt lønn- og personalsystem (SAP) vil IT-senteret innføre en Feide-løsning for vedlikehold av brukerkontoer for ansatte (Q1 2008). Denne løsningen vil fungere etter samme prisnipp som Feide-løsningen for studenter, men med lønn- og personalsystemet (SAP HR) som autoritativt system.

Vedlikehold av brukerkontoer for andre brukergrupper

I dag foregår dette på tilbakemeldinger fra nærmeste leder hvis avdeling brukeren skal tilhøre. Når Feide-løsningen for ansatte er på plass vil vi få et felles brukergrensesnitt via en portal for oppretting av andre brukere (gjester, hospitanter,..). Portalen brukes for å slette/stenge brukerkontoer. Fra portalen kan vi styre tilgangsrettigheter i grupper og om brukeren skal ha e-post eller ei. Det er i ettertid mulig å koble slike brukere mot informasjon fra SAP HR.

[1] http://www.feide.no/

[2] http://docs.feide.no/fs-0002-2.0-no.html

 
Våre partnere: