Kvalitetssystem

Informasjon og opplæringstilbud - IT avdeling

Informasjon

Informasjon fra IT-senteret til studenter og/eller ansatte blir sendt ut på e-post. Ellers legges informasjon, veiledninger, retningslinjer og lignende av mer permanent art på IT-senteret sine hjemmesider.

Veiledninger og svar på ofte spurte spørsmål knyttet til bruk av læringssystemet Fronter legges inn i dette. Veiledninger og lignende som kun er nyttige for ansatte legges i rommet "Ansatte HiMolde", mens det som er aktuelt for studenter legges i rommet "Fronter himolde".

Opplæringstilbud

I forbindelse med semesterstart har IT-senteret innføringskurs for nye studenter i bruk av høgskolens IKT-systemer:

  • pålogging på studentnettet
  • lagring
  • utskrift
  • høgskolen sin hjemmeside
  • StudentWeb 
  • Fronter og e-post

Ved Avdeling for helse- og sosialfag er innføringskurset for nye studenter obligatorisk, og kursene holdes i samarbeid med fagavdelingen.

For nye studenter ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag tilbys innføringskurset basert på egenpåmelding.

Datakortet

IT-senteret kan også tilby Datakortet. Datakortet er et tilbud for opplæring i grunnleggende datakunnskaper som gis både til ansatte og studenter.

Andre kurs 

Ved behov holder IT-senteret ulike typer innførings- og oppfølgingskurs for ansatte og studenter i ulike verktøy. For eksempel kan IT-senteret tilby kurs i kontorstøtteverktøy og Fronter.