Kvalitetssystem

Telefonisystemet

Høgskolens telefoniløsning består i hovedsak av to sentraler (Alcatel OmniVista 4400) levert av Nexans Distribusjon, en i Molde og en i Kristiansund. Disse er knyttet sammen via en virtuell 2MB (over ATM) slik at høgskolens ansatte kan ringe internt mellom de to byene samt felles tilknytning mot det offentlige nettet.

Daglig vedlikehold og administrering av brukere blir utført av It-senteret. Til dette benyttes en sentralisert løsning (Alcatel OmniVista 4760) etablert av Uninett og som driftes av dem.

Større endringer og oppgraderinger dekkes via serviseavtalen med Nexans Distribusjon og utføres i samarbeid med dem og Uninett.

Ansatte beholder sitt internnummer ved bytte av kontorarbeidsplass. Bytter ansatte kontorarbeidsplass varsles dette It-senteret av Økonomi- og personalkontoret.

Alle forespørsler blir forsøkt besvart så raskt som mulig og senest innen de to påfølgende virkedager.