Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Vedlikehold av servere

Det ü utføre vedlikehold pü servere berører alle som benytter tjenestene pü serveren. Derfor foretas dette arbeidet mer uregelmessig i forhold til vedlikehold av pc-er.

Servere og utvalgte tjenester overvükes av verktøy IT-senteret benytter, som for eksempel MOM, NAV og HP SIM. Verktøyene rapporterer om en server eller tjeneste feiler. I tillegg gir ogsü overvükingen forvarsel om problemer/flaskehalser som har eller kan oppstü pü serveren.

IT-senteret har som mül ü oppdatere drivere og firmware som kommer fra maskinvareleverandøren minst 2 ganger ürlig. Planlagt vedlikeholdsarbeid pü servere varsles minst 5 arbeidsdager i forkant.

Skulle det oppstü spesielle behov som ikke ble forutsett nür serveren ble anskaffet, som for eksempel utvidelse av minne og disk, vil dette bli løst snarest mulig og pü et tidspunkt som i minst mulig grad forulemper sluttbrukerne.

Nye sikkerhetsoppdateringer til operativsystem eller applikasjoner legges inn fortløpende. Dette arbeidet gjøres manuelt da en slik oppdatering kan skape ikke forutsette problemer. Omstart som følge av sikkerhetsoppdateringer varsles minst 1 dag i forveien.