Kvalitetssystem

Vedlikehold av servere

Det å utføre vedlikehold på servere berører alle som benytter tjenestene på serveren. Derfor foretas dette arbeidet mer uregelmessig i forhold til vedlikehold av pc-er.

Servere og utvalgte tjenester overvåkes av verktøy IT-senteret benytter, som for eksempel MOM, NAV og HP SIM. Verktøyene rapporterer om en server eller tjeneste feiler. I tillegg gir også overvåkingen forvarsel om problemer/flaskehalser som har eller kan oppstå på serveren.

IT-senteret har som mål å oppdatere drivere og firmware som kommer fra maskinvareleverandøren minst 2 ganger årlig. Planlagt vedlikeholdsarbeid på servere varsles minst 5 arbeidsdager i forkant.

Skulle det oppstå spesielle behov som ikke ble forutsett når serveren ble anskaffet, som for eksempel utvidelse av minne og disk, vil dette bli løst snarest mulig og på et tidspunkt som i minst mulig grad forulemper sluttbrukerne.

Nye sikkerhetsoppdateringer til operativsystem eller applikasjoner legges inn fortløpende. Dette arbeidet gjøres manuelt da en slik oppdatering kan skape ikke forutsette problemer. Omstart som følge av sikkerhetsoppdateringer varsles minst 1 dag i forveien.