Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Vedlikehold av PC-er for studenter og ansatte

Vedlikehold av pc-er

IT-Senteret lager ulike oppsett med standard programvare til ulike grupper av pc-brukere:

  • studenter
  • faglig ansatte
  • administrativt ansatte

Standard programvare blir oppdatert når nye behov oppstår, slik som f. eks ved nye programvarebehov og når det er kommet nyere versjoner av programvare. Når ny standard programvare er laget for en gruppe blir denne distribuert til alle pc-er i gruppen.

Alle pc-er oppdateres automatisk med sikkerhetsoppdateringer fra Windows og antivirus.

Pc-er som ikke virker forsøkes reparert snarest mulig.

Studenters pc-er

PC-er på terminalrom og i biblioteket blir vedlikeholdt ukentlig. Standard programvare legges inn på nytt, og arbeidet utføres mellom kl. 08:00 og 09:00 fordelt på de ulike ukedagene. Tidspunkt for ukentlig vedlikehold på terminalrom er gjort kjent med oppslag.

Pc-er til studenter på grupperom vedlikeholdes 2-3 ganger pr semester.

Ansattes pc-er

Pc-er til ansatte, både faglig og administrativt ansatte, vedlikeholdes ved behov og standard programvarepakke legges inn hos alle. Ved spesielle behov legges annen programvare inn på den enkelte pc.

Vedlikehold av skrivere

Skrivere er satt opp med overvåking, og vedlikeholdes ved behov. IT-senteret mottar meldinger når tilsyn er nødvendig, f.eks. ved fastkjørt papir eller når det er tomt for toner. Unntaket er noen få skrivere av eldre dato, hvor IT-senteret er avhengig av beskjed fra brukere.

 

 

 

 


 
Våre partnere: