Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Vedlikehold av bibliotekssystem

 

Aktivitet

Ansvar

Aktører

Når

Kommentarer

Alma

Oria

 

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

Fullmektig

BIBSYS

Kontinuerlig

 

Brage HiM

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

Fullmektig

BIBSYS

Kontinuerlig

 

 

Cristin

Hovedbibliotekar

Bibliotekar

Fullmektig

BIBSYS

Kontinuerlig

 

 

Adobe

 

IT-senteret

IT-senteret

Kontinuerlig

 

 

Ebrary reader

 

Hovedbibliotekar

IT-senteret

 

Bibliotekar

Fullmektig

IT-senteret

Kontinuerlig

 

 

Etikett-program
SIGMA

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

Fullmektig

BIBSYS

IT-senteret

Kontinuerlig

 

 

EndNote

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

IT-senteret

Kontinuerlig

 

 

 

 

 

 

 


 
Våre partnere: