Kvalitetssystem

Vedlikehold av bibliotekssystem

 

Aktivitet

Ansvar

Aktører

Når

Kommentarer

Alma

Oria

Leganto

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

Fullmektig

Unit - BIBSYS

Kontinuerlig

 

Brage HiM

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

Fullmektig

Unit - BIBSYS

Kontinuerlig

 

 

Cristin

Hovedbibliotekar

Bibliotekar

Fullmektig

Unit - BIBSYS

Kontinuerlig

 

 

Adobe

 

IT-senteret

IT-senteret

Kontinuerlig

 

 

Ebrary reader

 

Hovedbibliotekar

IT-senteret

 

Bibliotekar

Fullmektig

IT-senteret

Kontinuerlig

 

 

Etikett-program
SIGMA

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

Fullmektig

Unit - BIBSYS

IT-senteret

Kontinuerlig

 

 

EndNote

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

IT-senteret

Kontinuerlig