Kvalitetssystem

Formidling av FoU ved HiMolde/MFM

 

Aktivitet

Ansvar

Aktører

Når

Kommentarer

Motta forsknings-artikler o.l. fra ansatte

Hovedbibliotekar

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

Fullmektig

Kontinuerlig

 

Registrere i Cristin  

Hovedbibliotekar

Ansvarlig Bibliotekar

Fullmektig

 

Bibliotekar

Fullmektig

Faglig ansatte

Kontinuerlig

 

 

Arkivere artikler

 

Fullmektig

 

Fullmektig

Kontinuerlig

 

Eget arkiv

Lister til FOU-melding

Hovedbibliotekar

 

Rektor HiMolde

Ansatte HiMolde

Fullmektig

Kontinuerlig

 

Brage HiM

Ansvarlig Bibliotekar

Arbeidsgruppe

Kontinuerlig

 

Asjurføring av Publikasjonslisten

Hovedbibliotekar

Konsulent ved MFM

Fullmektig

Konsulent ved MFM

 

Kontinuerlig