Kvalitetssystem

Informasjon - biblioteket

 

Aktivitet

Ansvar

Aktører

Når

Kommentarer

Bibliotekbrosjyren
Låneregler

Hovedbibliotekar

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

 

Oppdateres før semesterstart

Nettsider

Hovedbibliotekar

Ansvarlig bibliotekar

 

Bibliotekar

Informasjons-konsulent

Kontinuerlig

 

 

Brosjyremateriell HiMolde

 

Hovedbibliotekar

Ansvarlig bibliotekar

 

Bibliotekar

Informasjons-konsulent

 

 

Påse at biblioteket er representert

Ekstern info

Hovedbibliotekar

Bibliotekar

Informasjons-konsulent

 

 

 

Stand i åpningsuka

 

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

Fullmektig

Åpningsuka

 

Vurderes årlig

Intern informasjon
(biblioteket)

Hovedbibliotekar

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

Fullmektig

 

 

 

Informasjon på engelsk

Hovedbibliotekar

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar