Kvalitetssystem

Brukeropplæring av bibliotekets tjenester

 

Aktivitet

Ansvar

Aktører

Når

Kommentarer

Kontakt med studieleder/faglærere om planlegging/ timeplan

Ansvarlig bibliotekar

 

Bibliotekarer

Høstsem.:
Mai/juni

Vårsem.:
November/desember

Time-planlegging av brukeropplæring

Planlegging:

policy og innhold

Fagansvarlig bibliotekar

Fagansvarlig bibliotekar

 

 

Generell innføring

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

September og januar

 

Internasjonale studenter, generell opplæring

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

September og januar

 

Opplæring for grunnutdanningene
1. år

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

Sept./okt. og Jan./febr.

 

Opplæring for grunnutdanningene

2 og 3. år (viderekommende)

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

Fagansvarlig bibliotekar

Etter behov

 

Opplæring for Mastergrads-stud.

Fagansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

Høst og vår

 

Opplæring for Dr.grads-stud.

Fagansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

Etter behov

 

Opplæring for ansatte

Fagansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

Etter behov

 

Introduksjon
nyansatt - faglige

Hovedbibliotekar

Fagansvarlig bibliotekar

Kontinuerlig

 

Introduksjon
nyansatte - andre

Hovedbibliotekar

Fagansvarlig bibliotekar

Kontinuerlig

 

Åpningsuka, planlegging

Kontakte ansvarlig student HiMolde

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

Ukeansvarlig student HiMolde

Mai/juni

 

Åpningsuka

Faddergrupper på omvisning

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

Faddere HiMolde

August

 

Bestill en bibliotekar

Studenter og ansatte kan bestille egen time hos en bibliotekar for å få hjelp til info-søk, lage litteraturlister e.l.

Fagansvarlige bibliotekarer