Kvalitetssystem

Bibliotekets låneregler

Biblioteket kan brukes av alle.

Studenter blir automatisk registrert som lånere ved semesterstart, og studentkortet er lånekort: låntakernummer med strekkode trykkes på kortets bakside. Eksterne lånere må ha legitimasjon og oppgi fullstendig adresse ved registrering.  Ved alle utlån kreves lånekort eller annen legitimasjon.

Lånetiden er 28 dager for bøker og 7 dager for tidsskrifter, filmer og noen ordbøker.

Bøker fra pensumsamlingen i Molde kan kun brukes i biblioteket. Bøker fra pensumsamlingen ved Høgskolesenteret i Kristiansund kan lånes som "dagslån" og må returneres innen kl 8.00 dagen etter utlån. Vi låner ikke ut- eller sender pensumbøker fra Kristiansund til Molde, eller motsatt. Andre utlånstider kan fastsettes for spesielle lån/samlinger.

Lån kan normalt fornyes to eller tre ganger (inntil maksimal lånetid 100 dager) hvis ikke annen låner venter. Logg på Oria.no for bl.a. å fornye lån og reservere bøker som er utlånt. Bøker fra pensumsamlingene kan ikke fornyes eller reserveres.

Innkalte bøker må leveres straks, eller fornyes hvis dette er mulig. Låner kan få kvittering for retur av lån. Alle lån er låntakers personlige ansvar. Låner blir sperret for nye lån ved utsendelse av erstatningskrav. Låner kan også nektes lån for kortere eller lengre tid ved gjentatte brudd på lånereglene. Tapte eller skadde bøker må erstattes etter faste satser. 

Meld fra om navne- og adresseendringer. Studenter må selv registrere endringer i Studentweb.

En stor del av bibliotekets mediesamling er i elektronisk format, hovedsakelig e-tidsskrift og e-bøker. Databaser og e-tidsskrift i abonnement, samt e-bøker, er tilgjengelige for studenter og ansatte ved HiMolde. Formidling av tilgangsopplysninger til andre er ikke tillatt. Eksterne brukere kan om ønskelig få tilgang til databasene, e-tidsskriftene og e-bøkene via PC-ene i biblioteket.