Kvalitetssystem

Samlingsoppbygging

 

Aktivitet

Ansvar

Jfr. Intern arbeidsplan

Aktører

Når

Kommentarer

Intranett=
rutinebeskrivelse på bibliotekets intranett

Bokvalg

 • ønsker
 • gaver
 • pensumlister
 • studiehåndbok
 • kataloger
 • gjennomsyn

Fagansvarlige bibliotekarer

Bibliotekar

Fullmektig

Ansatte HiMolde

Studenter HiMolde

 

 

Kontinuerlig

Intranett

 

Bestilling

 • registrering
 • mottak
 • purring
 • fakturaregistrering

Ansvarlig bibliotekar

 

Bibliotekar

Kontinuerlig

 

Intranett

Katalogisering, klassifikasjon

Ansvarlig bibliotekar

 

Bibliotekar

Kontinuerlig

Intranett

Istandgjøring

 • strekkoder
 • ryggmerking
 • stempling
 • korrektur

Fullmektig

Fullmektig

Studentvakt

Kontinuerlig

Intranett

Kassering

Magasinering

Fagansvarlig bibliotekar

 

Bibliotekar

Fullmektig

Kontinuerlig

Intranett

Pensumsamling, vedlikehold

Ansvarlig bibliotekar

Bibliotekar

Kontinuerlig