Kvalitetssystem

Brukeradministrasjon ved HIM

Brukeradministrasjon

Med brukeradministrasjon mener vi oppretting og sletting av brukere samt vedlikehold av deres tilknytning til roller.

 

Sikring av FS-tilgang – formål og omfang

Formålet med prosedyren er å sikre at tilsattes FS-tilgang og roller til enhver tid er i samsvar med gjeldende status for tilsattes forhold til FS. Dette gjelder både når tilgang og roller opprettes, endres eller når tilgang og roller avsluttes i FS.

 

Ansvar og myndighet

Det er avdelingene sitt ansvar å gi melding til Studiekontoret om aktuelle brukere og behov for tilgang. Det er også avdelingenes ansvar å melde fra når tilgangen skal endres/avluttes. 

Studiekontoret har ansvaret for å opprette, endre og slette brukere i FS-systemet.

 

A. Nye brukere – tilgang og rolle
Nye FS-brukere tildeles brukernavn, passord og rolle.

1. Initialer: Nye brukere får samme brukernavn som ved innlogging til PC.

 

2. Passord: Nye brukere  tildeles et midlertidig passord som må endres ved første pålogging for at FS kan tas i bruk.

 

3. Rolle: Rolle tildeles utifra funksjon/arbeidsområde

 

B. Endring i rollen

Dette kan gjelde utvidelse avfor å sikre at kun aktive brukere har tilgang til FS, samt at rollene i FS er i samsvar med tilsattes

arbeideområde/funksjon

C. Ikke aktive brukere – låsing/sletting av tilgang

Gjelder brukere som ikke har behov for tilgang i en periode – eller som slutter 

 

D) Oppfølging

Det foretas en kontroll hvert halvår