Kvalitetssystem

Mottak nye studenter ved studiestart

Mottakskomiteen etableres hver vår.

Sammensetning av mottakskomiteen består av representanter fra studentenes åpningsukekomite (studenter valgt blant studentene), direktør for SiMolde (Studentsamskipnaden), leder av ESN (Erasmus Student Network), HiM v/informasjonskonsulent og studiesjef.

Innkalling og leder av møtene er direktør ved SiMolde. Mottakskomiteen har sitt første møte i april, og deretter etter behov frem til sommeren.

Planleggingsmøter med adm.ledere/enheter, juni og august, ansvar studiesjef

Planleggingsmøter med studieledere og faglærere i august, ansvar studiesjef

Planlegging internt på studiekontoret for praktisk tilrettelegging av registrering m.m. august ansvar studiesjefen

Fadder Kick Off, Alle fadderne for nye studenter møtes for felles orientering, august kvelden før åpningsdagen, ansvar mottakskomiteen

Pakking av mapper til studentene til orienteringsmøtene på åpningsdagen i august, ansvar studiesjef

Oppslag om orienteringsmøter på åpningsdagen, ansvar studiesjef

Det utarbeides:

Program for åpningsdagen (ansvar informasjonssjefen)

Program og arrangement i åpningsuka i regi av HiM, (ansvar studiesjefen)

Studentarrangement i regi av åpningsukekomiteen (ansvar åpningsukestyret)

Innhold i mappene (ansvar studiesjefen)