Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Arkivering av studentmapper

Studentmapper for studenter som har fullf√łrt, sluttet eller er satt i permisjon blir tatt ut av aktivt arkiv og arkivert alfabetisk i "fjernarkivet" p√• det √•r som studentnummerets to f√łrste tall angir (opptaks√•ret).

Aktive studenter er arkivert alfabetisk p√• etternavn i studentarkivet. (Det blir laget studentmapper p√• nye studenter f√łrst etter at semesteravgiften er betalt.)

  • Fjernarkivet er inndelt i √•r.
  • Fjernarkivet for studenter fra 1997 og framover er oppbevart p√• avdelings- administrasjonen. Studentmapper fra 1996 til og med 1987 er satt i fjernarkivet i B-bygget.
  • Det er opprettet studentmapper p√• alle opptatte studenter fra 1987.
  • Kopi av vitnem√•l utstedt i 1985 og '86 er arkivert i egne kassetter i fjernarkivet.

Opptatte studenter f√łr 1987 har ikke egne studentmapper, men de har "studentkort" som er arkivert p√• det √•r de er tatt opp og som studentnummeret angir. Dersom de kommer igjen som student blir de registrert p√• sitt tidligere studentnummer og det opprettes studentmappe. Ta kopi av tidligere data og legg i mappen.

Studentmappene inneholder:

  • Opptakspapirer
  • Vitnem√•l ved studiets slutt

All annen korrespondanse ang√•ende studenter legges i ePhorte for eksempel s√łknader om permisjoner, klagesaker m.m.