Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Rapportering av studentdata til Lånekassa

EKSPORT AV STUDENTSTATUS

  • Sett opp jobbrutine i FS-system som automatisk overfører endringeri studentsatus hver natt.
  • For at en student skal kunne rapporteres som aktiv student, må følgende kriterium være oppfylt:

                   - Student må ha aktivitetsstatus lik Aktiv eller Permisjon på minst et studieprogram

                   - Student må ha betalt semesteravgift for det aktuelle semesteret

I Student samlebilde i FS kan en se om studentstatus er overført til lånekassa ved å trykke på lånekasselogoen til høyre i bildet.  Velg skillearket Status

 

EKSPORT AV EKSAMENSDATA/VURDERINGSRESULTAT

  • For at vurderingsresultat med studiepoeng skal kunne bli rapportert til lånekassa må sensur være registrert og overført til protokoll i FS
  • Sett opp jobbrutine i FS-system som overfører eksamensdata til lånekassa 1 gang i uka.

I Student samlebilde i FS kan vi se om vurderingsresultat er overført til lånekassa ved å trykke på lånekasselogoen til høyre i bilde.  Velg skillearket Resultat.

 

EKSPORT AV EKSAMENSRESULTAT FRA UTENLANDSK UTVEKSLINGSINSTITUSJON

Dersom studenten har vært på utvekslingsopphold og avlagt studeipoenggivende eksamener i løpet av studietida, skal resultatene rapporteres til lånekassa slik at studenten får lån- og stipenduttelling for utvekslingsoppholdet.

For at studiepoenggivende eksamener fra utenlandsopphold skal kunne rapporteres, så må resultatene være registrert med korrekte opplysninger i Godkjenningssak samlebilde.

Dersom resultat er korrekt registrert, blir resultatene rapportert til lånekassa sammen med eksamendsdata fra Høgskolen i Molde (se ovenfor)

 

 

 
Våre partnere: