Kvalitetssystem

Romleie og timeplanlegging

Per i dag har Høgskolen i Molde to avdelinger.

Avdeling for helse- og sosialfag (HS) og avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag (ØIS).

 

Ved avdeling ØIS - er det avdelingsadministrasjonen ved kontorsjefen som legger timeplan og eksamensplanen. Kursene blir "knyttet" til aktuelt rom (timeplanen merkes etter "kurskoden").

 ØIS har faste forelesninger hver uke hele semesteret.

  

Ved avdeling HS er det den aktuelle kullansvarlige (fagansvarlig) som legger timeplanen, men kursene blir ikke "knyttet" til romplanen. 
Kullansvarlig/fagansvarlig leverer timeplan/rombestilling til ansvarlig i avdelingsadministrasjonen.

Rombestillingen skal inneholde:

 • Uke og nøyaktig klokkeslett
 • Kull og antall studenter
 • Detaljer om aktivitet (forelesning, gruppearbeid, flatt rom., øvingsavdeling osv..(

 

HS har "teoriblokker"( for eksempel på 4 uker) - for så å gå ut i "praksis" på de forskjellige institusjonene).  (Teoriblokker og Praksisperioder).

 

Kan skisseres slik :- 

 • Timeplanleggingen ved ØIS gjøres ved avd.adm.  v/kontorsjefen
 • Timeplanleggingen ved HS leveres  av kullansvarlig (faglærer)til avd. HS
 • Drift og ajourhold av "felles timeplan" gjøres av avd. adm
 • Fordeling av grupperom gjøres av ansvarlig i avdelingsadministrasjonen

Rom utleie til eksterne brukere

Utleie av undervisningsrom for eksterne og interne brukere koordineres av ansvarlig ved avdelingsadministrasjonen. Ansvarlig har også   ajourhold av rom-/timeplan for undervisningsrommene.

Ved forespørsel om leie av undervisningsrom for eksterne brukere, sender vi ut "eget brev" med opplysning om:

 1. Hvem leier ut:
 2. Tidsrom for utleie
 3. Utleiepriser
 4. Hvem skal betale?
 5. Bespisning.

Dersom leietaker har ønske om et bestemt rom, sendes kontrakt samtidig med brevet. Ellers blir kontrakt sendt i ettertid, når leietaker har fått sett på størrelse av rom.

Leietaker må returnere kontrakten i underskrevet stand, før leie godkjennes.  Vi bekrefter rom-leie per brev, og sender samtidig kopi av brevet til samarbeidspartnere (renhold, statsbygg, driftsansvarlige, kantina, ekspedisjonen).