Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Romleie og timeplanlegging

Per i dag har Høgskolen i Molde to avdelinger.

Avdeling for helse- og sosialfag (HS) og avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag (ØIS).

 

Ved avdeling ØIS - er det avdelingsadministrasjonen ved kontorsjefen som legger timeplan og eksamensplanen. Kursene blir "knyttet" til aktuelt rom (timeplanen merkes etter "kurskoden").

 Ă˜IS har faste forelesninger hver uke hele semesteret.

  

Ved avdeling HS er det den aktuelle kullansvarlige (fagansvarlig) som legger timeplanen, men kursene blir ikke "knyttet" til romplanen. 
Kullansvarlig/fagansvarlig leverer timeplan/rombestilling til ansvarlig i avdelingsadministrasjonen.

Rombestillingen skal inneholde:

 • Uke og nøyaktig klokkeslett
 • Kull og antall studenter
 • Detaljer om aktivitet (forelesning, gruppearbeid, flatt rom., øvingsavdeling osv..(

 

HS har "teoriblokker"( for eksempel pĂĽ 4 uker) - for sĂĽ ĂĽ gĂĽ ut i "praksis" pĂĽ de forskjellige institusjonene).  (Teoriblokker og Praksisperioder).

 

Kan skisseres slik :- 

 • Timeplanleggingen ved ØIS gjøres ved avd.adm.  v/kontorsjefen
 • Timeplanleggingen ved HS leveres  av kullansvarlig (faglĂŚrer)til avd. HS
 • Drift og ajourhold av "felles timeplan" gjøres av avd. adm
 • Fordeling av grupperom gjøres av ansvarlig i avdelingsadministrasjonen

Rom utleie til eksterne brukere

Utleie av undervisningsrom for eksterne og interne brukere koordineres av ansvarlig ved avdelingsadministrasjonen. Ansvarlig har ogsĂĽ   ajourhold av rom-/timeplan for undervisningsrommene.

Ved forespørsel om leie av undervisningsrom for eksterne brukere, sender vi ut "eget brev" med opplysning om:

 1. Hvem leier ut:
 2. Tidsrom for utleie
 3. Utleiepriser
 4. Hvem skal betale?
 5. Bespisning.

Dersom leietaker har ønske om et bestemt rom, sendes kontrakt samtidig med brevet. Ellers blir kontrakt sendt i ettertid, nür leietaker har fütt sett pü størrelse av rom.

Leietaker mĂĽ returnere kontrakten i underskrevet stand, før leie godkjennes.  Vi bekrefter rom-leie per brev, og sender samtidig kopi av brevet til samarbeidspartnere (renhold, statsbygg, driftsansvarlige, kantina, ekspedisjonen).