Kvalitetssystem

Etterarbeid ved eksamen

  

Føring av sensur i FS

 

Generering av sensurrapport i FS

 

 •  Sensoroppgjør
          - eksterne sensorer
          - interne sensorer ved over 100 besvarelser    

 •  Behandle klager
        -
  på karakterfastsettelse
        - forsinket sensur
        - gjennomføring av eksamen
 • Vitnemål
         -
  bearbeiding av eksisterende dokumentasjon
         - testing
         - utskriving
 • Vaktoppgjør
          Fakturering av eksterne studenter/studentgrupper
 • Arkivering
        -
  eksamensbesvarelser
        - levering av samtlige eksamensoppgaver til sekretariat (for akrivering i ePhorte)
 • Ajourhold av studentarkiv
        Evaluering av eksamensavviklingen gjøres i januar og august
 • Makulering av eksamensbesvarelser
         i henhold til gjeldende regler fra Riksarkivet

 

 

 

VedleggStørrelse
KS_TJI308.pdf46.63 KB