Kvalitetssystem

Rutine for oppmeldingsinformasjon

Rutine:                              Oppmeldingsinformasjon

 

Aktivitet:                             9.3.4 Eksamen

 

 

Direkte ansvarlig:               Dekan/Avd.adm

 

 

Kunngjøring av tidspunkt for ordinære eksamener gjøres på Kursplan på hjemmesiden.

Kunngjøring av tidspunkt for ny/utsatt eksamener gjøres på e-post til alle studenter og ansatte, og legges på hjemmesiden under eksamensinfo.

Oppmeldingsinformasjon til:

 

  • studenter ØIS ordinære og ny/utsatt gjøres ved informasjonshefte, Fronter (rom avd. ØIS), e-post og Arena
  • studenter HS ordinære og ny/utsatt gjøres på Fronter  (rom avd. HS) og Arena
  • emnestudenter legges på web

 

Informasjon til faglærere gis på:

 

  • eksamensoversikt Arena
  • info fra avdelingsadministrasjonen
  • Hjemmeside

 

 

 

kursplan - ordinære eksamener

eksamensinfo - ny /utsatt

 

Avviksbehandling:             Informasjon om spesialordning til eksamen

Ønske om endringer av fastsatt eksamensplan skal godkjennes av avdelingsadministrasjonen

 

Utarbeidet av:                     Avdelingsadministrasjonen