Kvalitetssystem

StudentWeb vedlikehold

Ansvar: Studiesjef

Aktør: Studiekontoret og IT avdeling

 

 

Aktivitet

 

Tidspunkt

 

Kommentar/lenke

Oppsett av StudentWeb

Fortløpende

StudentWeb blir kontinuerlig justert ut ifra

gjeldene interne rutiner

Brukerveiledning til studenter

Ved endring

Brukerveiledning StudentWeb 1-2-3

Registrering av feilmeldinger og forbedringsønsker fra studenter og fagansatte

Fortløpende

Registreres i intern logg.

Videreformidling og oppfølging av feilmeldinger og forbedringsønsker

Fortløpende

Formidles leverandør umiddelbart på e-post