Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble undertegnet av myndighetene og partene i arbeidslivet 3. oktober 2001. Målet med avtalen er at

 • sykefrav√¶ret skal reduseres med minst 20 prosent
 • flere med redusert funksjonsevne skal komme i arbeid
 • den reelle pensjoneringsalderen skal √łkes

Avtaleperioden har siden blitt forlenget/-nyet i periodene 2006-2009, og i perioden 1. mars 2010-31. desember 2013.

H√łgskolen i Molde er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet, og har inng√•tt en "Samarbeids­avtale om et mer inkluderende arbeidsliv" med NAVs arbeidslivssenter. Mer om arbeidslivstjenestene finner du, her. Som IA-bedrift kreves ogs√• utvikling av IA-tiltak, og for HiMs tiltak - se her.

Fordelene er at IA-forhold blir tettere fulgt opp, og at vi har ytterligere tilgjengelige hjelpemidler i arbeidet med IA, s√• som: 

 • Fast kontaktperson ved NAVs arbeidslivssenter: Kristin R√łvik, tlf 70320931/93271740 / e-post kristin.r√łvik@nav.no
 • Tilskudd til bedriftshelsetjenester fra NAV for arbeid med √• unng√• sykmelding 
 • Ansatte f√•r rett til √• bruke utvidet egenmelding, slik at egenmelding kan benyttes 8 kalenderdager pr. sykefrav√¶rstilfelle og med et samlet √łvre tak p√• 24 dager pr. 12-m√•nedersperiode. 
 • Tilretteleggingstilskudd 

Som arbeidsgiver i en inkluderende arbeidslivsvirksomhet skal du:

 • Ta initiativ til dialog med den enkelte sykmeldte med tanke p√• eventuell tilrettelegging.
 • Samarbeide med myndighetene om etter- og videreutdanning slik at den sykmeldte kan bli kvalifisert til nytt arbeid/ny stilling. 
 • Ha skriftlige rutiner for registrering av frav√¶r og oppf√łlging av sykmeldte.
 • Legge til rette for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.
 • Legge til rette for √• beholde/rekruttere eldre arbeidstakere.

Som arbeidstaker i en inkluderende arbeidslivsvirksomhet skal du:

 • Bidra til positiv dialog med n√¶rmeste leder om egen funksjonsevne og n√łdvendige tiltak for √• v√¶re i eller komme tilbake til arbeid.
 • Ved frav√¶r melde fra straks til n√¶rmeste leder om forventet frav√¶rslengde.
 • Levere egenmelding eller sykmelding.
 • Opplyse om frav√¶ret er relatert til arbeidssituasjonen.
 • Opplyse om egen funksjonsevne og mulige tiltak for √• v√¶re i eller komme tilbake til hel- eller deltidsarbeid.
 • V√¶re aktivt med i utarbeidelsen av egen oppf√łlgingsplan og bidra aktivt i oppf√łlgingsarbeidet.