Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble undertegnet av myndighetene og partene i arbeidslivet 3. oktober 2001. Målet med avtalen er at

 • sykefraværet skal reduseres med minst 20 prosent
 • flere med redusert funksjonsevne skal komme i arbeid
 • den reelle pensjoneringsalderen skal økes

Avtaleperioden har siden blitt forlenget/-nyet i periodene 2006-2009, og i perioden 1. mars 2010-31. desember 2013.

Høgskolen i Molde er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet, og har inngått en "Samarbeids­avtale om et mer inkluderende arbeidsliv" med NAVs arbeidslivssenter. Mer om arbeidslivstjenestene finner du, her. Som IA-bedrift kreves også utvikling av IA-tiltak, og for HiMs tiltak - se her.

Fordelene er at IA-forhold blir tettere fulgt opp, og at vi har ytterligere tilgjengelige hjelpemidler i arbeidet med IA, så som: 

 • Fast kontaktperson ved NAVs arbeidslivssenter: Kristin Røvik, tlf 70320931/93271740 / e-post kristin.røvik@nav.no
 • Tilskudd til bedriftshelsetjenester fra NAV for arbeid med å unngå sykmelding 
 • Ansatte får rett til å bruke utvidet egenmelding, slik at egenmelding kan benyttes 8 kalenderdager pr. sykefraværstilfelle og med et samlet øvre tak på 24 dager pr. 12-månedersperiode. 
 • Tilretteleggingstilskudd 

Som arbeidsgiver i en inkluderende arbeidslivsvirksomhet skal du:

 • Ta initiativ til dialog med den enkelte sykmeldte med tanke på eventuell tilrettelegging.
 • Samarbeide med myndighetene om etter- og videreutdanning slik at den sykmeldte kan bli kvalifisert til nytt arbeid/ny stilling. 
 • Ha skriftlige rutiner for registrering av fravær og oppfølging av sykmeldte.
 • Legge til rette for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.
 • Legge til rette for å beholde/rekruttere eldre arbeidstakere.

Som arbeidstaker i en inkluderende arbeidslivsvirksomhet skal du:

 • Bidra til positiv dialog med nærmeste leder om egen funksjonsevne og nødvendige tiltak for å være i eller komme tilbake til arbeid.
 • Ved fravær melde fra straks til nærmeste leder om forventet fraværslengde.
 • Levere egenmelding eller sykmelding.
 • Opplyse om fraværet er relatert til arbeidssituasjonen.
 • Opplyse om egen funksjonsevne og mulige tiltak for å være i eller komme tilbake til hel- eller deltidsarbeid.
 • Være aktivt med i utarbeidelsen av egen oppfølgingsplan og bidra aktivt i oppfølgingsarbeidet.
 
Våre partnere: