Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Behandling av ikke arkivverdig post

Arkivuverdig post skal ikke journalføres, men kan inneholde viktig informasjon, ofte av begrenset varighet. (For eksempel invitasjon til kurs og konferanser ol.)

Der arkivet er i tvil om dokumentet er arkivverdig/-uverdig, blir dokumentet stemplet, påført saksbehandler og fordelt. Saksbehandler har da ansvaret for tilbakemelding hvis dokumentet skal registreres.

Enkelte dokumenter skal ikke journalføres, men blir gjenstand for eller inngår i visse typer saksbehandling. Det kan være regninger/fakturaer, søknad om opptak, sykmeldinger ol.

Denne type dokumenter fordeles direkte og blir ivaretatt i organisasjonen der sakene hører hjemme.

Arkivuverdige dokumenter har forskjellig karakter og krever ulike behandlingsmåter. Oppstillingen under skisserer behandlingsmåte.

Type/innhold Mottas i form av Rutiner for fordeling

Invitasjoner til/info om kurs og konferanser (generelt)

E-post eller

brev/brosjyrer

e-post sendes fordeler

Videresendes til fordeler

Kurs og konferanser

Statskonsult

E-post eller

brev/brosjyrer

e-post sendes fordeler

ev. oppslag - perm pauserom

Rudskriv

E-post eller

brev

e-post sendes fordeler

Fellesmappe "Rundskriv"

Pressemeldinger (generelt)

E-post

e-post sendes fordeler

PM - personalmeldinger

Papirdok.

Til fordeler ØP og

egen perm i nærarkivet

FoU -meldinger

Papirdok.

Biblioteket

 

 

 

 
Våre partnere: