Kvalitetssystem

Sjekkliste i forbindelse med utdeling av pedagogisk pris og studiemiljøpris

 

 

Aktivitet

 

Ansvar

 

Aktør

 

Tidspunkt

 

Merknader

Oppnevning av komiteer (felles komité frem til nominering)

Studenttinget

Rektor

 

Oppnevnes i januar

3 studentrepresentanter, 1 SFRN (studentrådgiver), 1 ESN, 1 rep. fra vitenskapelig ansatte og studiesjefen

Oppstart av arbeidet i komiteene

Studiesjefen

 

Slutten av februar

 

Utarbeide informasjonsmateriale

Informasjonssjefen

Studiesjefen

mars

Plakater henges opp, brosjyrer legges ut

Informasjon på høgskolens hjemmesider

Questbackskjema i Fronter (studenter og ansatte)

E-post til studenter og ansatte

Studiesjefen

 

1.11-15.12

15.3 -1.5

 

Frist for å foreslå kandidater til prisene

 

 

1. mai

 

Nominering av kandidater til studiemiljøprisen

 

Komité for studiemiljøpris

1. juni

1 ESN

I SFRN (studentrådgiver)

2 studentrepresentanter

1 vitenskapelig ansatt

Nominering av kandidater til pedagogisk pris

 

Komité for pedagogisk pris

1.juni

3 studentrepresentanter

Studiesjef

1 vitenskapelig ansatt

Informasjon på høgskolens hjemmeside om de nominerte

Studiesjefen

Informasjonssjefen

1. juni

 

Tildeling av prisen

Prorektor og studentrepresentantene i styret

Studiesjef

Møtet legges i forkant av styremøte i juni

Informasjonssjefen skal ha beskjed om hves som tildeles prisene

Diplomer

Informasjonssjefen

 

1. august

 

Prispenger studiemiljøpris

 

Sparebank Møre

 

10.000,- i perioden 2008-2010

Prispenger pedagogisk pris

 

Sparebank Midt Norge

 

10000,-

Invitere bankene til å dele ut prisen

Informasjonssjefen

 

 

Minne SB1 om å ta med sjekken til ped.pris

Utdeling av prisene

Prorektor

Representanter fra bankene

Åpning av studieåret

 

Omtale av prisvinnere på høgskolens hjemmesider

Informasjonssjefen

 

 

 

Overføre penger til prisvinnere for pedagogisk pris

Informasjonssjefen

Kontaktperson Olav Gjerland tlf. 414 31 935

 

Banken sender krysset sjekk til høgskolen som vinneren hever i banken. Kan tas med under utdelingen.

Overføring av penger til prisvinner studiemiljøpris

Informasjonssjefen

Kontaktperson Siv B. Rødal tlf 99561004

 

Sende opplysninger om prisvinner, kontaktperson, kontornummer