Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Etiske retningslinjer

H√łgskolens etiske retningslinjer har sitt utspring i m√•l og verdier ved H√łgskolen i Molde, slik de kommer til uttrykk i sentrale dokumenter som bla. strategiplan og serviceerkl√¶ring.

H√łgskolen skal utdanne h√łyt kvalifiserte kandidater p√• sine fagfelt, og skal gi sine studenter en utdanning som setter dem i stand til √• g√• inn i de yrker og oppgaver som utdanningene er rettet mot. H√łgskolen skal utvikle generelle akademiske og yrkesetiske holdninger og ferdigheter, som gj√łr studentene i stand til √• videreutvikle sin egen kompetanse i takt med de utfordringer de m√łter i yrkeslivet og i samfunnet for √łvrig.

H√łgskolen skal ha et godt studie- og arbeidsmilj√ł der studenter og ansatte trives, og har respekt for hverandre. Arbeidsmilj√łet skal stimulere til faglig og pedagogisk samarbeid, der personer, grupper og utdanninger kan utnytte de mangfoldige ressursene i h√łgskolen som helhet.

Etiske retningslinjer ved h√łgskolen i Molde gjelder for ansatte og studenter, og vedr√łrer forholdet dem imellom samt forholdet til samarbeidspartnere og til samfunnet for √łvrig.

De etiske retningslinjene er ikke detaljerte regler som gir direkte svar på problemstillinger og dilemma, men generelle rettesnorer som skal stimulere til og være utgangspunkt for refleksjon, dialog og handling.

De etiske retningslinjene bygger på:

1.    Allmenngyldige etiske verdier og normer som bygger p√• det grunnleggende prinsipp at man skal opptre overfor andre slik man selv √łnsker at andre skal opptre overfor en selv.

2.    Gjennom sitt virke skal ansatte og studenter ivareta grunnleggende verdier som √•penhet, tillit, respekt og likebehandling. Nevnte verdiene ligger til grunn for de etiske retningslinjene som er nedfelt i det f√łlgende: 

 

Etiske retningslinjer:

a)    Alle har moralsk ansvar for √• bidra til trivsel, og aktivt medvirke til et arbeids- og studiemilj√ł som er trygt, stimulerende og utfordrende. Ledere har et s√¶rskilt ansvar for √• legge til rette for dette.

b)    Ansatte og studenter skal vise respekt, forst√•else og toleranse overfor hverandre.

c)    Ansatte og studenter har ansvar for √• overholde de lover, reglementer og arbeidsplikter som gjelder.

d)    Studenter har medansvar for egen l√¶ring og for det totale l√¶ringsmilj√łet, og bidra til dette blant anna gjennom oppm√łte og deltakelse i undervisning og det sosiale studiemilj√łet.

e)    Ledere og tillitsvalgte blant ansatte og studenter har et s√¶rlig ansvar for √• h√•ndtere mellommenneskelige konflikter p√• en etisk forsvarlig m√•te. Konflikter skal tas opp med de involverte parter og s√łkes l√łst s√• snart som mulig p√• lavest mulig niv√•. Det er av s√¶rlig betydning at de involverte parter selv erkjenner sitt ansvar for √• l√łse konflikter.

f)     Lederes atferd er meget viktig for √• utvikle en h√ły etisk standard. Ledere m√• s√¶rlig arbeide for √• skape et sterkt fellesskap og en god institusjonskultur dvs. v√¶re l√łsningsfokusert, ta fram det positive, vise til h√łgskolens styrke og sette krav til kvalitet og ytelse, men ogs√• til omsorg og respekt for den enkelte. Dette krever at ledere er tilgjengelige og synlige i organisasjonen.

g)    Ledere og tillitsvalgte blant ansatte og studenter har et s√¶rlig ansvar for √• gi den enkelte utviklingsmuligheter.

h)    Ansatte og studenter m√• kunne varsle om kritikkverdige forhold uten at dette f√•r negative konsekvenser for dem

i)      Undervisning og forskning som finner sted i h√łgskolens regi, skal v√¶re etisk og faglig forsvarlig.

j)      Faglig kunnskap og autoritet skal ikke utnyttes til √• vinne personlige eller faglige fordeler p√• bekostning av andre, eller utnyttes til √• krenke eller undertrykke andre. Veileder har et s√¶rlig ansvar for ikke √• innlede relasjoner som setter studenten i en s√•rbar situasjon.

k)    All undervisning, forskning, saksbehandling, personalbehandling og forvaltning av ressurser skal preges av √•penhet, rettferdighet og likeverd.

Ved brudd på de etiske retningslinjer, skal de ansatte bruke tillitsvalgtsystemet. Studentene kan bruke dialogknappen eller ta direkte kontakt med ansatte.

De etiske retningslinjene supplerer:

  •          Gjeldende rettsregler, bla. Lov om universiteter og h√łgskoler, forvaltningsloven og tjenestemannsloven, etiske retningslinjer for de enkelte yrkesgrupper.
  •          Etiske retningslinjer gjeldende for statstjenesten generelt.