Kvalitetssystem

Rapportering driftsdata SSB

 

Hovedaktiviteter Tidspunkt Kommentar/lenke

 

 

 

Oversikt over aktive studenter pr. 01.10

 

15. oktober

SSB sender hvert år ut skriv vedrørende utdanningsstatistikken i forkant av fristen for rapportering.  Tellingstidspunket samsvarer med studentrapportene til NSD.  Sjekk data mot NSD-data.

Oversikt over eksamener avlagt i perioden 01.10 forrige år.-30.09. inneværende år.

 

15. oktober

Se ovenfor

Oversikt over kandidater/fullførte grader i perioden 01.10 forrige år.-30.09. inneværende år.

Oversikt over aktive studenter pr. 01.10

 

15. oktober

Se ovenfor