Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Rapportering til NSD over utvekslingsstudenter

Frist for rapportering til NSD er satt til 15. februar.

Dokumentasjon på hvilke opplysninger som skal rapporteres ligger på http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/

 

Forarbeid:

Alle utvekslingsstudenter som kommer til HSM og studenter fra HSM som er utvekslingsstudenter ved annen institusjon må registreres før oppstart.  Vær nøye med registrering av utvekslingsinstitusjon, utvekslingsprogram, nasjonalitet, tidsrom for utvekslingsopphold osv. (Se egen rutinebeskrivelse for registrering av utvekslingsstudenter).

Før rapporteringen må eventuelle avvik i forhold til registrerte data rettes opp (f.eks. studenter som likevel ikke dukker opp på utvekslingsopphold, avbryter før slutt, forlenger oppholdet osv).  Både startdato og sluttdato for utvekslingsoppholdet må være korrekt for at rapporteringen skal bli korrekt (kun studenter med opphold på minst 3 mnd rapporteres, og studenter rapporteres på det år de avslutter oppholdet).

 

Sluttprosedyre:

Under skillearket "Studieadministrasjon" i studieadministrativt system finner vi "Dataeksport/import".  Gå videre inn på "Eksport" og til "NSD eksport (studentdata)".

Under aktuelt semester må vi opprette ny eksport "11 Utvekslingsstudenter og studenter under kvote" ved hjelp av Ctrl +N.  Kjør rapporten.

Eksporter dataene over til regneark.  Kvalitetssikre data før overføring som tekstfil til DBH.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Våre partnere: