Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Rappportering karakterstatistikk NSD

Frist for rapportering av karakterstatistikk til NSD er satt til 15. oktober for sensur for emner avsluttet i v√•rsemesteret (01.01.-31.07) og 15. februar for sensur for emner som avsluttes i h√łstsemesteret.

Dokumentasjon på hvilke opplysninger som skal rapporteres ligger på http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/

 

Forarbeid:

Arbeidet med rapporten startes etter at rapporten for studiepoengproduksjon er klar (se egen prosedyre).  Vi har da allerede foretatt kontroll p√• at all sensur for gjeldende semester er f√łrt og kontrollert.

Finn fram kopier av alle sensurlister.  Sorter p√• emner.  For emner med flere sensurlister samme semester (for eksempel eksamener p√• ulike steder eller ordin√¶r eksamen + konte osv), sl√•r vi sammen antall A, B,....  F .

 

Sluttprosedyre:

Under skillearket "Studieadministrasjon" i studieadministrativt system finner vi "Dataeksport/import".  G√• videre inn p√• "Eksport" og til "NSD eksport (studentdata)".

Under denne finner vi frem til aktuelt semester.  Under aktuelt semester m√• vi opprette ny eksport "6 Karakterer (stud_kar)" ved hjelp av Ctrl +N.  Kj√łr rapporten.

Eksporter dataene over til regneark.  Kontroller mot sensurlistene.

Rett eventuelle feil og kj√łr rapport p√• nytt f√łr oversending til DBH som tekstfil.