Kvalitetssystem

Rapportering utenlandske studenter

Frister:

Frist for rapportering av registrerte utenlandske studenter til dbh er satt til 15. oktober for studenter som er aktive i høstsemesteret og 15. mars for studenter som er aktive i vårsemesteret.  Utenlandske studenter rapporteres sammen med alle registrerte studenter, men med kode for nasjonalitet.

Dokumentasjon på hvilke opplysninger som skal rapporteres ligger på http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/tabell.action?tabellId=435

Prosedyre:

Før vi eksporterer tabellen Registrerte studenter til dbh må alle studenter være reistrert med riktig nasjonalitet.

Sjekk med Internasjonalt studiekontor at alle utvekslingsstudenter (ERASMUS/NORDPLUS osv) og alle kvotestudenter er registrert med rett nasjonalitet i det studieadministrative systemet. Sjekk også at alle utenlandske studenter som er registrert i det lokale opptaket er registrert med riktig nasjonalitet (må gjøres underveis i opptaksarbeidet.
Nasjonalitet settes i Søknad samlebilde eller eventuelt i bildet Person/student som ligger under Person-Personbilder.