Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Rapportering over registrerte studenter til NSD

Frist for rapportering av registrerte studenter til NSD er satt til 15. oktober for studenter som er aktive i h√łstsemesteret og 15. mars for studenter som er aktive i v√•rsemesteret.

Dokumentasjon på hvilke opplysninger som skal rapporteres ligger på http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/

NB!  Tellingstidspunktet er 1. oktober for h√łstsemesteret og 1. februar for v√•rsemesteret.  Dette betyr at studenter som starter p√• et studium som starter etter tellingstidspunkete ikke kommer med i oversikten over aktive studenter det aktuelle semesteret.

Etter at opptaket er avslutta og frist for betaling av semesteravgift + frist for purring er utg√•tt, kj√łrer vi ut lister over aktive studenter fra det studieadministrative studentsystemet + liste over alle som har betalt semesteravgift. 

Sjekk listene opp mot hverandre. 

NB!  En del studenter skal ikke betale semesteravgift.  Dette gjelder for eksempel ERASMUS/NORDPLUS utvekslingsstudenter. 

Slett studietilknytning for studenter som st√•r oppf√łrt med start p√• nytt studium og som ikke har betalt semesteravgift og som ikke inng√•r blant de som slipper √• betale semesteravgift.

For studenter som ikke har betalt semesteravgift og som startet p√• et studium tidligere semester setter vi studentstatus lik sluttet.  Sluttdato settes til 20.06 for studenter som hadde siste eksamen i v√•rsemesteret og 20.12 for studenter som hadde siste eksamen i h√łstsemesteret.

 Sjekk at alle studenter i studieadministrativt ligger inne med korrekt personnummer (11 siffer) eller med korrekt erstatningsnummer.  Prosedyren for denne sjekken er beskrevet i rutine for rapportering av opptatte studenter til NSD.

 

Sluttprosedyre:

Under skillearket "Studieadministrasjon" i studieadministrativt system finner vi "Dataeksport/import".  G√• videre inn p√• "Eksport" og til "NSD eksport (studentdata)".

Under denne finner vi frem til aktuelt semester.  Under aktuelt semester m√• vi opprette ny eksport "4. Registrerte studenter (stud_reg)" ved hjelp av Ctrl +N.  Kj√łr rapporten og kontroller tallene mot antall betalt semesteravgift + ant. slipper √• betale semesteravgift f√łr den sendes som tekstfil til NSD. 

 

PROSEDYRE FOR RAPPORT REGISTRERTE STUDENTER FORDELT P√Ö ALDER NSD

Dette er tilsvarende rapport som ovenfor, men i tillegg skal vi rapportere aldersfordeling.

Sjekk at alle studenter i studieadministrativt ligger inne med korrekt personnummer (11 siffer) eller med korrekt erstatningsnummer.  Prosedyren for denne sjekken er beskrevet i rutine for rapportering av opptatte studenter til NSD.

Etter at rapport for registrerte studenter er klar, g√•r vi inn p√• skillearket    Studieadministrasjon i studieadministrativt system.  Her finner vi  "Dataeksport/import".  G√• videre inn p√• "Eksport" og til "NSD eksport (studentdata)".

Under denne finner vi frem til aktuelt semester.  Under aktuelt semester m√• vi opprette ny eksport "12. Studenter fordelt p√• alder (stud_alder)" ved hjelp av Ctrl +N.  Kj√łr rapporten og kontroller tallene f√łr den sendes som tekstfil til NSD.