Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Rapportering over registrerte studenter til NSD

Frist for rapportering av registrerte studenter til NSD er satt til 15. oktober for studenter som er aktive i hÞstsemesteret og 15. mars for studenter som er aktive i vÄrsemesteret.

Dokumentasjon pÄ hvilke opplysninger som skal rapporteres ligger pÄ http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/

NB!  Tellingstidspunktet er 1. oktober for hĂžstsemesteret og 1. februar for vĂ„rsemesteret.  Dette betyr at studenter som starter pĂ„ et studium som starter etter tellingstidspunkete ikke kommer med i oversikten over aktive studenter det aktuelle semesteret.

Etter at opptaket er avslutta og frist for betaling av semesteravgift + frist for purring er utgĂ„tt, kjĂžrer vi ut lister over aktive studenter fra det studieadministrative studentsystemet + liste over alle som har betalt semesteravgift. 

Sjekk listene opp mot hverandre. 

NB!  En del studenter skal ikke betale semesteravgift.  Dette gjelder for eksempel ERASMUS/NORDPLUS utvekslingsstudenter. 

Slett studietilknytning for studenter som stÄr oppfÞrt med start pÄ nytt studium og som ikke har betalt semesteravgift og som ikke inngÄr blant de som slipper Ä betale semesteravgift.

For studenter som ikke har betalt semesteravgift og som startet pĂ„ et studium tidligere semester setter vi studentstatus lik sluttet.  Sluttdato settes til 20.06 for studenter som hadde siste eksamen i vĂ„rsemesteret og 20.12 for studenter som hadde siste eksamen i hĂžstsemesteret.

 Sjekk at alle studenter i studieadministrativt ligger inne med korrekt personnummer (11 siffer) eller med korrekt erstatningsnummer.  Prosedyren for denne sjekken er beskrevet i rutine for rapportering av opptatte studenter til NSD.

 

Sluttprosedyre:

Under skillearket "Studieadministrasjon" i studieadministrativt system finner vi "Dataeksport/import".  GĂ„ videre inn pĂ„ "Eksport" og til "NSD eksport (studentdata)".

Under denne finner vi frem til aktuelt semester.  Under aktuelt semester mĂ„ vi opprette ny eksport "4. Registrerte studenter (stud_reg)" ved hjelp av Ctrl +N.  KjĂžr rapporten og kontroller tallene mot antall betalt semesteravgift + ant. slipper Ă„ betale semesteravgift fĂžr den sendes som tekstfil til NSD. 

 

PROSEDYRE FOR RAPPORT REGISTRERTE STUDENTER FORDELT PÅ ALDER NSD

Dette er tilsvarende rapport som ovenfor, men i tillegg skal vi rapportere aldersfordeling.

Sjekk at alle studenter i studieadministrativt ligger inne med korrekt personnummer (11 siffer) eller med korrekt erstatningsnummer.  Prosedyren for denne sjekken er beskrevet i rutine for rapportering av opptatte studenter til NSD.

Etter at rapport for registrerte studenter er klar, gĂ„r vi inn pĂ„ skillearket    Studieadministrasjon i studieadministrativt system.  Her finner vi  "Dataeksport/import".  GĂ„ videre inn pĂ„ "Eksport" og til "NSD eksport (studentdata)".

Under denne finner vi frem til aktuelt semester.  Under aktuelt semester mĂ„ vi opprette ny eksport "12. Studenter fordelt pĂ„ alder (stud_alder)" ved hjelp av Ctrl +N.  KjĂžr rapporten og kontroller tallene fĂžr den sendes som tekstfil til NSD.