Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Rapportering av driftsdata til DBH

Direkte ansvarlig: studiesjef
AktĂžr:
studierÄdgiver
Lenke:
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/tidsfrister.cfm

 

Hovedaktiviteter

 

Tidspunkt

 

Kommentar

SÞkertall hÞst og vÄr

 

15.03 for vÄr-opptak og 15.10 for hÞstopptak

Data hentes bÄde fra studier gjennom samordna opptak og fra opptak som gjÞres lokalt.

(bÄde primÊrsÞkn. og lavere prioritet tas med)

 

Opptak hÞst og vÄr

 

15.03 for vÄr-opptak og 15.10 for hÞstopptak

Gjelder studenter som har mĂžtt, registrert seg og betalt semesteravgift)

Nye studenter hÞst og vÄr

 

15.03 for vÄr-opptak og 15.10 for hÞstopptak

Studenter som ikke tidligere har vÊrt registrert ved institusjonen, dvs. fÞrstegangsregistrerte studenter. Studentene mÄ ha registrert seg og betalt semesteravgift

 

Registrerte studenter hÞst og vÄr

 

15.03 for vÄr- og 15.10 for hÞstsemesteret

Samtlige registrerte studenter ved hÞgskolen hÞstsemester og vÄrsemester fordelt pÄ studier.

 

Studenter fordelt pÄ alder hÞst/vÄr

15.03 for vÄr- og 15.10 for hÞstsemesteret

Samtlige registrerte studenter ved hÞgskolen hÞstsemester og vÄrsemester fordelt pÄ alder

Utenlandske studenter

15.03 for vÄr- og 15.10 for hÞstsemesteret

Samtlige studenter med utenlandsk statsborgerskap.  Fordelt pĂ„ studium.

Eksamen hÞst og vÄr

(studiepoengproduksjon)

15.10 for vÄr- og 15.02 for hÞstsemester

Alle studiepoenggivende eksamener, prosjektoppgaver, praksis, mappeevaluering osv. NB! BĂ„de netto- og bruttoproduksjon

Karakterstatistikk hÞst og vÄr

15.10 for vÄr- og 15.02 for hÞstsemester

Karakterfordeling, dvs antall gitte A, B,...F + BestÄtt/ikke bestÄtt + prosentvis fordeling av disse

FullfÞrte studieprogram hÞst og vÄr

15.10 for vÄr- og 15.02 for hÞstsemester

Antall som har fullfÞrt studieprogram (bÄde vitnemÄlsgivende og ikke vitnemÄlsgivende)

NB! Data vÄrsemesteret: Sensur i perioden 1.02-31.08

Data hĂžstsemesteret: Sensur i perioden 1.09-31.01

 

Ferdige kandidater hÞst og vÄr

15.10 for vÄr- og 15.02 for hÞstsemester

Antall som har fullfÞrt vitnemÄlsgivende studium hÞst og vÄr (hÞgskolekandidat, bachelorgrad, mastergrad

 

Etterutdanningskurs

15.02  for hele foregĂ„ende Ă„r

Antall studenter pÄ kortere kurs som sikter mot fornyelse og ajourfÞring av en grunnutdanning, uten Ä gi formell kompetanse.

 

Desentralisering/fjernundervisn.

15.02  for hele foregĂ„ende Ă„r

Antall studenter pÄ desentraliserte studietilbud og fjernundervisning

 

GjennomfĂžring iht utdannings-plan

15.02  for hele foregĂ„ende Ă„r

Antall studiepoeng som studentene har planlagt Ä gÄ opp til eksamen i lÞpet av et kalenderÄr, og antall gjennomfÞrte studiepoeng,

 

Nye studier

15.02  for hele foregĂ„ende Ă„r

Nye studietilbud (kompetansegivende studieprogram som er igangsatt i lÞpet av rapporteringsÄret,- min. 30 stp)

 

Avviklede studietilbud

15.02  for hele foregĂ„ende Ă„r

Studieprogram som er avviklet i lĂžpet av 2004, dvs. at de siste gang ble arrangert i 2003. Data omfatter studieprogrammer med fra og med 60 studiepoeng

 

Utvekslingsstudenter

15.02  for hele foregĂ„ende Ă„r

Ant. utenl. studenter ved HSM og HSM-studenter i utlandet som studerer pÄ grunnlag av utvekslingsavtaler/kvoteprogram med utdann-ingsinstitusjoner i andre land. NB: Varigheten pÄ avtalen mÄ vÊre minst tre mÄneder.

 

Psykisk helsearbeid

15.02  for hele foregĂ„ende Ă„r

Antall sÞkere og opptatte studenter pÄ videreutdanning psykisk helsearbeid

 

Prosentandel praksis pÄ studieprogrammer

15.02  for hele foregĂ„ende Ă„r

Studieprogrammer der det er organisert et veldefinert praksisopplegg hvor studentene i perioder er under opplÊring pÄ arbeidsplasser