Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Disposisjon for utarbeidelse av kvalitetsrapport

Disposisjon for utarbeidelse av kvalitetsrapport

 

1. INNLEDNING

2. HØGSKOLENS KVALITETSPOLITIKK

Her beskrives høgskolens kvalitetspolitikk

  • Studieutvalg. Beskrivelse av studieutvalgets rolle og eventuelle tiltak
  • Lærings- og miljøutvalg. Beskrivelse av LMU’s rolle og eventuelle tiltak.

3. STUDIER OG STUDIEPRODUKSJON

I dette avsnittet beskrives institusjonens produksjonstall og resultatet

  • Studenttall og studiepoengsproduksjon
  • Karakterfordeling og strykprosenter

4. HØGSKOLENS KVALITETSTILTAK

De generelle kvalitetstiltakene som

5. EVALUERING AV STUDIEKVALITET

Resultatet av evalueringsarbeidet for studieåret presenteres i dette avsnittet.

Dette vil omfatte både ekstern evaluering og evaluering som er foretatt ved den enkelte avdeling.

  • Ekstern evaluering av vurderingsformene
  • Avdeling for helse og sosialfag
  • Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag

6. REVISJON AV KVALITETSSYSTEMET

Arbeidet med revisjon av kvalitetssystemet som er gjennomført i løpet av året

7. OPPSUMMERING OG TILTAK

8. REFERANSER

9. VEDLEGG

 

  

 

 
Våre partnere: