Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Etablering av nye studietilbud

Dersom avdelingene og h√łgskolen √łnsker √• opprette nye studietilbud, b√łr planlegging startes tidligst mulig for √• f√• en forsvarlig kvalitetssikring av tilbudet som skal gis.

Januar - juni √•ret f√łr planlagt oppstart:

  • Avdelingen utarbeider utkast til studieplan
  • Definere bl.a. m√•lgruppe, kompetanse og l√¶ringsutbytte for studiet
  • Vurdere behov for studiet, regionalt og nasjonalt
  • Lage oversikt over liknende og beslektede studier som allerede er etablert ved egen og andre institusjoner.  Lage oversikt over s√łkermassen til disse studiene siste par √•r.
  • Lage oversikt over institusjonens faglige kompetanse p√• fagomr√•dene som studiet innbefatter
  • Alle studieplaner skal tilfredsstille kravene i ¬ß7-2 i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i h√łyere utdanning og h√łgskolens veileder for implementering av kvalifikasjonsrammeverket

Forslag til nye masterstudier (unntatt studier innenfor fagomr√•det logistikk) skal godkjennes av NOKUT med s√łknadsfrist 15.3 og 1.9. S√łknaden skal beskrives i hht NOKUT s√łkerh√•ndbok. F√łr s√łknaden oversendes til NOKUT skal den legges fram for h√łgskolestyret for godkjenning. Avdelingen m√• oversende s√łknad til Studiekontoret i god tid f√łr styrem√łtet.

Juni √•ret f√łr planlagt oppstart:

Som ledd i kvalitetssikringen av studiet og for √• forsikre seg om at studiet dekker behovene i arbeidslivet, b√łr utkast til studieplan dr√łftes med aktuelle samarbeidsorganer  og organisasjoner innen privat og offentlig n√¶ringsliv/forvaltning.

August - oktober

Dekan oversender forslag til studieplan og emnebeskrivelser, med beskrivelse av strategiske og budsjettmessige konsekvenser til Studiekontoret. Avdelingen m√• prioritere mellom forslag som har budsjettmessige konsekvenser.

November

H√łgskoledirekt√łr legger fram for h√łgskolestyret forslag til endringer i studieprogrammet som har strategiske og budsjettmessige konsekvenser.

Studieutvalget skal kvalitetssikre foresl√•tt studieplan og emnebeskrivelser i henhold til ¬ß7-2 i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i h√łyere utdanning.

Desember

De foresl√•tte budsjettmessige konsekvensene av det nye studietilbudet m√• innarbeides i kommende √•rs budsjett som legges fram for h√łgskolestyret.

Styret vedtar studieprogrammet for kommende studieår med måltall.

Desember-februar

Dekan og studieleder/studiekoordinator har ansvar for at det nye studiet og emnebeskrivelsene legges inn i elektronisk studieh√•ndbok (NEXUS)

1. mars

Studieplan offentliggj√łres via studieh√•ndbok p√• web