Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Revidering av eksisterende studieprogram

Prosedyrebeskrivelsen og framdriftsplanen nedenfor gjelder revidering av studieprogrammet for eksisterende studier. Prosessen gjennomf√łres √•rlig i perioden september - april/mai.

 

Tid

Aktivitet

September

Studiesjef sender ut skriv til avdelingene om √• starte prosessen med revidering av studieplaner for eksisterende studier og emnebeskrivelser for neste studie√•r.  Skrivet m√• inneholde framdriftsplan.

Det m√• tas utgangspunkt i at h√łgskolestyret p√• m√łte i november skal f√• forslag til endringer i studieprogram for kommende studie√•r som har strategiske eller budsjettmessige konsekvenser.  I desemberm√łtet fremlegges fullstendig forslag til studieprogram for kommende studie√•r.

September-November

Dekan fordeler ansvar for revidering av studieplaner og emnebeskrivelser.  Studiekontoret f√•r oversikt over de ulike ansvarlige slik at disse tildeles brukerrettigheter og passord til Elektronisk studieh√•ndbok (NEXUS). Studiekontoret s√łrger for kursing av de som f√•r ansvar for redigering av studieplanene.

Avdelingene utarbeider forslag til studieplaner for kommende studieår etter gjeldende mal.

Dersom det blir foresl√•tt nye spesialiseringsretninger med nye emner skal emnebeskrivelser for disse utarbeides, og budsjettmessige konsekvenser ansl√•s. Foresl√•tte endringer i en studieplan (for eksempel flytting av emner fra et semester til et annet, nedlegging av emne osv) vil ofte ha konsekvenser for andre studieplaner. 

Dekan har ansvar for at det i l√łpet av prosessen med revidering av planene holdes m√łter med de ulike fagmilj√łene med tanke p√• √• s√łrge for at alle endringsforslag blir fanget opp for alle ber√łrte studier. 

 

Oktober

Dekan oversender forslag til endringer i studieprogrammet som vil ha strategiske eller budsjettmessige konskekvenser til studiekontoret. Avdelingene m√• begrunne sine forslag til endringer i studieprogrammet og utarbeide realistiske budsjett.

 

November

H√łgskoledirekt√łr legger fram sak til h√łgskolestyret med forslag endringer i studieprogrammet for kommende studie√•r som vil ha strategiske eller budsjettmessige konsekvenser.

Avdelingene ved dekan m√• utarbeide en begrunnet oversikt med forslag til hvilke studier som skal tilbys kommende studie√•r, med forslag til hvor mange studenter som kan tas opp p√• de enkelte studier. Forslaget sendes til studiekontoret.

Forslag til studieprogram for kommende studie√•r legges fram for Studieuvalget.  Studieutvalget skal i sin behandling legge vekt p√• koordinering mellom de ulike studieprogrammene, og kvalitetssikre beskrivelsene av studieplaner/fagplaner med vesentlige endringer og nye emnebeskrivelser.

Desember

H√łgskoledirekt√łr legger fram sak for h√łgskolestyret med forslag til studieprogram for kommende studie√•r med m√•ltall (antall studenter som kan tas opp p√• det enkelte studium).

 

Oktober-februar

Dekan og studieleder/studiekoordinator har ansvar for at det blir utarbeider detaljerte emnebeskrivelser etter gjeldende mal. Det m√• fra avdelingens side kvalitetssikres at alle emnebeskrivelser blir oppdatert. Sjekk at undervisningssemester stemmer med semesterplassering i studieplan. Sjekk at emner som ikke lenger er med i noen studieplan blir tatt bort, og at alle emner som er oppf√łrt i studieplaner er tatt med.

Frist 15. februar.

 

1. mars

Studieh√•ndbok publiseres p√• h√łgskolens hjemmesider

April - mai Studiekontoret foretar kvalitetskontroll av studieh√•ndboka. Studiekontoret gj√łr endringer i utdanningsplan og vedlikeholder FS i forhold til endringer i studier og emner. 
  Endringer i emnebeskrivelser, f.eks. i arbeidskrav eller vurderingsordning skal vedtas av dekan. Vedtak oversendes Studiekontoret som gj√łr endringer i studieh√•ndboka. Vedtaket lagres i saks-/arkivsystem.