Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Evaluering av rekruttering av studenter

På kort sikt

 1. Kvantitativ analyser
  1. Antall s√łkere, mai - juni
  2. Antall opptatte studenter, august -  september
  3. Antall deltakere på kurs, konferanser og lignende, kontinuerlig
  4. Antall henvendelser, telefonsamtaler, p√•meldinger, kontinuerlig 
 2. √Örlig rekrutteringsunders√łkelse
  (Gir oss mulighet for √• sammenligne fra √•r til √•r og i forhold til andre h√łgskoler)
 3. Fokusgrupper og sp√łrreunders√łkelser (OMNIBUS), gjennomf√łres 2-3 ganger pr √•r. 

På lang sikt

 1. Data som viser endringer i målgruppene
  1. Effektmåling i målgruppene på holdningsendringer og handlinger
  2. Har vi fått flere studenter, fra nye geografiske områder?
  3. Har vi brukt mindre penger (kostnadseffektiv kommunikasjon)?