Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Rekruttering studenter-nasjonalt

 1. Revisjon av rekrutteringsprosessen siste år, september
 2. Evaluering av siste års rekrutteringskampanje, september - oktober
 3. Utarbeidelse av materiell til bruk for kommende opptak, oktober - desember
  Se egen beskrivelse nedenfor
 4. Rådgiversamling, med informasjon om neste års studieprogram, desember
 5. Utsending av materiell til ulike målgrupper, januar - februar
 6. Annonsering i aviser og magasiner, både i papirutgaver og på nett, januar - juni
 7. Besøk på videregående skoler i Møre og Romsdal og Nordfjord, januar - februar
 8. Deltakelse på utdanningsmesser i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Kristiansund, Bergen og Oslo, januar - februar
 9. Utsendelse av brosjyre til førsteprioritetssøkere, juni/juli
 10. Telefonoppringing til søkere som ikke har takket ja til studieplass, august
 11. Informasjon til nye studenter ved studiestart, august
 12. Avslutte opptaket og starte prosessen med revisjon av rekrutteringsprosessen, september

Ad 3. Utarbeidelse av materiell, eks. brosjyremateriell

 • Intern og ekstern evaluering av siste års materiell, september - oktober
 • Drøftinger med ledergruppen ved HiMolde om neste års kampanjer, oktober
 • Brifing av grafisk byrå med hensyn til valg av kanaler, markedsføringsverktøy etc., oktober
 • Skisser legges fram og valg om videre framdrift gjøres, oktober - november
 • Produksjonsfase, november - desember
  1. Fagmiljøene kontaktes for korrekturer
  2. Bildetaking
  3. Intervju
  4. Innhenting av pristilbud på trykking
 
Våre partnere: